Pennalism och sexuella trakasserier ökade i armén– ”spända nerver” under pandemin

Pennalism, mobbning och sexuella trakasserier har ökat i synnerhet bland kvinnliga beväringar under de två senaste åren. Det visar Försvarsmaktens enkät som HBL har tagit del av. 

Pennalism, mobbning och sexuella trakasserier ökade i synnerhet bland kvinnliga beväringar under de två senaste åren. Det visar de senaste enkäterna som hemförlovade beväringar har svarat på i hela landet. Personerna på bilden har ingenting att göra med innehållet i artikeln. 
Ingemo Lindroosingemo.lindroos@hbl.fi
10.09.2022 05:00
HBL har tagit del av material ur de enkäter som görs regelbundet bland hemförlovade beväringar.  Slutenkäterna görs två gånger per år bland alla som har gjort militärtjänst, och i dem frågar Försvarsmakten om beväringen har upplevt pennalism, diskriminering, trakasserier och mobbning. Pennalism, i talspråk ofta ”pimsning” betyder att en person i förmansställning använder sin position på ett felaktigt sätt i förhållande till en underordnad. 

ANDRA LÄSER