Bygg en helgedom för alla religioner

Här öppnar sig en ypperlig möjlighet för Helsingfors.

Minareten på den här bilden finns på moskén Nour på Västbanken nära staden Jenin.
08.01.2017 05:45 UPPDATERAD 08.01.2017 14:38
Religiositeten minskar samtidigt som ett behov av en meningsfull syn på livet ökar. Oberoende av hur man ställer sig till metafysiken och dess visdomar präglas all kultur av sin religiösa bakgrund. I västerlandet har vi kristendom, i mellersta östern islam och i Orienten buddhism och hinduism, bara för att nämna några exempel.
Samtidigt ökar globaliseringen. Människor från främmande kulturer är tvungna att möta och förstå varandra. Här öppnar sig en ypperlig möjlighet för Helsingfors genom att utlysa en internationell arkitekttävling i syfte att bygga en dom, alltså en gemensam helgedom för alla religioner i hela världen, dit representanter från alla etniska folk skulle kallas för att föreläsa om vad just deras religion har tillfört och kunde tillföra vår civilisation i framtiden. Därigenom kunde Helsingfors profilera sig som den första internationella metropolen som välkomnar en mångfald av samverkande teologer och folklorister från hela världen.”
Som bekant finns det redan en ledig plats för domen i Södra hamnen i Helsingfors.

Ulf Gustafsson

Helsingfors

ANDRA LÄSER