Omstritt spårvagnskvarter som äter av grönområde klubbades igenom med stor majoritet av Helsingfors politiker

Helsingfors stadsfullmäktige godkände byggandet av ett så kallat hybridkvarter på Degerö. I kvarteret ingår bostäder för cirka tusen personer. Under höghusen byggs en depå för spårvagnar.

HBL träffade tidigare Degeröbon Irja Masalin, som motsätter sig hybridkvarteret. Enligt henne behöver naturen bevaras till varje pris.
Flera invånare har motsatt sig bygget av ett spårvagnskvarter, eftersom de inte vill att en del av ett populärt grönområde försvinner. Kvarteret gör också att en lek- och en hundpark måste flytta. Det måste även delar av motionsspår som löper genom området.
Också i fullmäktige väckte det nya kvarteret stor debatt. SFP, som motsatte sig förändringen i detaljplanen, föreslog under mötet att staden ska hitta en ny placering av depån.
Men de andra stora grupperna i fullmäktige gav inget stöd åt Marcus Rantalas (SFP) förslag på att skicka ärendet tillbaka till tjänstemännen. Det var enbart Paavo Väyrynen, med sin enmansgrupp Ett sunt Helsingfors, som röstade med SFP:arna.
– Kasåkern, som presenterats som en alternativ plats, skulle vara ett betydligt dyrare och mera krävande alternativ, sade SDP:s gruppordförande Eveliina Heinäluoma, enligt Helsingin Sanomat.
Under onsdagens fullmäktige, som drog ut till sent på kvällen, framfördes också tre åtgärdsmotioner om spårvagnskvarteret. En åtgärdsmotion, även kallad hemställningskläm, är ett slags tillägg.
Det var bara Mirita Saxbergs (Saml) motion som godkändes. Den gick ut på att tjänstemännen ska utreda om det skogsområde söder om det planerade området kan bevaras trots att höghus byggs invid.
Spårvagnsdepån hänger ihop med Kronbroarna, som kommer att stå klara 2026. Över broarna kommer nämligen spårvagnar att gå, och spåren ska gå ända till Rävsundsvägen i Uppby.
ANDRA LÄSER