På fredag är det Knutdagen och julen tar slut – vad händer med granen och chokladasken?

Efter julen kommer vardagen och med den en hel hop med sopor som borde sorteras på rätt sätt. Men vad gör man med den tomma konfektasken, gravljusen och julgranen efter tjugondag Knut? Det är inte helt självklart, för presentpapper är inte returpapper och gravljus är inte plast.

Den gamla granen ska ställas utanför sopskjulet under januari, så plockar sopbilschaufförerna upp dem när de nästa gång tömmer kärlet för bioavfall, eller på småhusområden kärlet för blandavfall.
Petra Miettinenpetra.miettinen@hbl.fi
10.01.2023 16:53
Julgranen gör nytta även efter julen – om man sorterar den rätt och låter Helsingforsregionens miljötjänster HRM ta hand om julgranen bidrar den till att kretsloppet snurrar som det ska. I huvudstadsregionen körs merparten av de insamlade granarna till Käringmossens ekologiska industrianläggning, där de hackas till flis och används som stödämne vid kompostering av bioavfall.
– Julgranarna blir till hundra ton träflis, som vi blandar med bioavfallet, säger Christoph Gareis, som ansvarar för HRM:s verksamhet i Käringmossen.
Det kostar inget att låta HRM samla in julgranen, så länge man kommer ihåg att plocka bort allt pynt och ställa granen intill husbolagets sopskjul. Det här gäller för husbolag i huvudstadsregionen och i Kyrkslätt. Det är viktigt att de gamla granarna inte försvårar någons framfart, så de bör lämnas utanför sopskjulet, inte trängas in i ett hörn.

ANDRA LÄSER