Insändare: Beklämmande hyllning till bostadsbyggandet i Malm

05.10.2022 18:19
Det var både bedrövligt och beklämmande att läsa borgmästare Juhana Vartiainens krönika (HBL 29.9) och hans hyllning till byggandet av en ny stadsdel på Malms flygplats. Han verkar helt förblindad av de storstilade och klatschiga fantasibilder som staden låtit arkitekter och byggbolag skissat upp föreställande den nya stadsdelen.
Det som tydligen helt gått Vartiainen förbi är hur totalt olämpligt området är för byggande av bostäder och vilka enorma kostnader det kommer att medföra. Redan lermassorna, som området till största delen består av, innebär att stabiliseringen och pålningen av marken kommer att svälja enorma summor för att man över huvud taget ska kunna bygga flervåningshus på området. Ett annat, inte minst miljömässigt, problem är vart lermassorna, som måste ersättas, skall transporteras. Men med Helsingfors andra vansinnesprojekt, Kronbroarna i färskt minne, förvånar ingenting längre då det gäller stadens byggnadsiver.
Med att bevara Malm som flygplats skulle Helsingfors ha ett gyllene tillfälle att skapa, eller rättare sagt bevara, någonting unikt i form av ett av få i ursprungligt skick bevarade fungerande flygfältshelheter från tiden före andra världskriget. Attraktionsvärdet för en sådan raritet kan man bara ana sig till. Men nej, staden har nu, trots att majoriteten av invånarna är för ett bevarande, halsstarrigt bestämt sig för att flygfältet skall läggas ned till varje pris. I stället skall det byggas bostäder, vars behov är högst ifrågasatt.
Bostäder kan med fördel byggas på betydligt lämpligare områden, men ett historiskt flygfält kan inte ersättas. Detta har även noterats av bland annat Museiverket och Unescos underavdelning Icomos, som lyft fram Malm som ett av världens hotade kulturarv. Vidare kan man inte förbise de naturvärden som går förlorade och den inverkan byggandet kommer att ha på floran och djurlivet i området. Här har till och med De gröna, som går i spetsen för nedläggningen, blundat för både flygekorrar och den vidsträckta miljöpåverkan som projektet kommer att medföra.
Till sist kan jag inte låta bli att förvåna mig över att praktiskt taget inga riksmedier under de senaste åren ifrågasatt nedläggningen av Malms flygfält och kritiskt velat granska detta befängda projekt då här skulle finnas hur mycket underlag som helst för en grävande journalist. Jag förstår att Vartiainens kolumn inte nödvändigtvis speglar HBL:s linje och därför vore ett genmäle till denna ensidiga euforiska hyllning välkommet.
Ole Johansson, Esbo

ANDRA LÄSER