Covidvaccin kan bli obligatoriskt vid resor

Ett framtida vaccin mot covid-19 kan bli obligatoriskt för att få resa in i vissa länder. Frågan är just nu högt på dagordningen bland världens beslutfattare.

Richard Bergström, Sveriges vaccinsamordnare, varnar för framtida vaccinationskrav för att exempelvis resa in i vissa länder. Arkivbild.
För vissa är vaccinering en självklarhet, andra oroar sig över eventuella biverkningar. Men i diskussionerna förbises ofta en viktig dimension: Beroende på livsomständigheter kan vissa behöva vaccinera sig oavsett, enligt Richard Bergström.
– Utöver det som myndigheter rekommenderar – och vad medborgarna själva vill – så kommer vi behöva ta hänsyn till vilka krav som ställs av andra länder och på vissa platser. Det här är något som diskuteras överallt just nu; inom EU, Världshälsoorganisationen och bland kollegor i sektorn, säger han.
I sitt jobb som Sveriges vaccinsamordnare, stationerad i schweiziska Genève, hör Bergström allt fler röster höjas för framtida vaccinationskrav inom olika sektorer.
– Om man vill göra vissa saker kan man komma att behöva vaccinera sig. Gällande resande så uttrycker flera länder redan krav på vaccinering och någon form av intyg för inresa. USA, Japan... flera länder har redan bestämt eller överväger det här, säger han.

Studier och arbete

Och det är inte bara inom resenäringen som krav på vaccination kan bli verklighet. Enligt Richard Bergström diskuteras det även kring huruvida vaccinationsintyg kan komma att krävas vid lärosäten och arbetsplatser runtom i världen.
– För universitet med många internationella studenter är det en överlevnadsfråga att kunna återuppta sin verksamhet. Det kan handla om USA, Storbritannien, Singapore och andra platser dit många reser för att plugga. Jag har redan hört om universitet som kommer att kräva att både personal och studenter vaccineras för att skapa ett säkert campus.
I många länder kan arbetsplatser där mycket folk vistas, såsom sjukhus, fängelser och äldreboenden, även komma att ställa krav på vaccination för att få anställning, enligt Bergström.
Men hur ska det egentligen fungera? Just nu pågår ett omfattande arbete för att ta fram en plan kring de tekniska detaljerna.
– Det finns projekt hos WHO som tittar på olika tekniker och standarder för exempelvis ett digitalt gult vaccinationspass. Många jobbar med infrastrukturen kring det här; vad som kommer att behövas, vilka som kommer att behöva och efterfråga dem.

Så utropades pandemin

"God afton. Under de senaste två veckorna har antalet fall av covid-19 utanför Kina ökat trettonfalt, och antalet drabbade länder har trefaldigats. Nu finns det mer än 118 000 bekräftade fall i 114 länder, och 4 291 har förlorat livet och tusentals fler kämpar för sina liv på sjukhus."
Med de orden inledde WHO:s generalsekreterare Tedros Adhanom Ghebreysus sitt anförande den 11 mars, då han förklarade att den nya smittan nu hade fått en sådan omfattande global spridning att den hade utvecklats till en pandemi.
Sedan dess har antalet döda stigit till nästan en miljon människor, och nära 32 miljoner människor har bekräftats smittade. Inget land har klarat sig undan den nya sjukdomen.
Källa: WHO

Avtal på gång

I sin roll som vaccinsamordnare ansvarar Richard Bergström för att ett framtida vaccin kommer in i Sverige, men också för att hålla utkik kring vad som händer i omvärlden – hur diskussionerna går, vad som är nytt – och rapportera tillbaka till regeringen.
– Jag har delat med mig av observationen kring vaccinationskrav. Jag tror att man måste ha detta i bakhuvudet och börja uppmärksamma de krav som kan komma att ställas, inte bara från myndigheter men även från civilsamhället och det privata, säger han.
Turerna kring ett framtida vaccin har varit många och långa – men nu ser Bergström en ljusning.
– Det går bra. Vi har sju avtal som blir klara inom kort för olika typer av vaccin. Vi satsar brett.

ANDRA LÄSER