Elpriskompensation diskuteras också i Finland

Behovet av att stödja konsumenter som drabbats av höga elräkningar har diskuterats på Arbets- och näringsministeriet. Både Sverige och Norge har gått in för att hjälpa konsumenter som haft svårt att klara höstens höga elpriser.

21.01.2022 13:52 UPPDATERAD 21.01.2022 14:18
I Sverige kommer vart tredje hushåll att kompenseras för de höga elpriserna under en period som löper från december i fjol till slutet av februari. Elpriskompensation betalas ut via elnätsbolagen och beräknas kosta svenska staten omkring sex miljarder kronor eller cirka 600 miljoner euro.
Kompensationen baseras på hur stor elförbrukning hushållet har varje månad, där den högsta nivån är hushåll som använder över 2 000 kilowattimmar per månad. Det gäller framför allt eluppvärmda småhus. De här hushållen kan få en ersättning på 2 000 kronor eller cirka 200 euro per månad i tre månader.
På Arbets- och näringsministeriet i Helsingfors har man noga följt besluten i den svenska regeringen och hållit koll på den ersättningsmodell Norge tagit i användning. Norge går in för att stödja bara de konsumenter som får betala för sin el på en viss, hög prisnivå, medan den svenska modellen ger hushåll kompensation på en bredare front.
Exakt hur den svenska kompensationsmodellen i slutändan ser ut är oklart. Den exakta utformningen av elpriskompensationen kommer att tas fram i dialog mellan myndigheter, elnätsbolagen och riksdagen, skriver den svenska regeringen i sitt pressmeddelande.

Två möjligheter här

I Finland har två modeller för eventuell kompensation diskuterats. Den ena bygger på möjlighet till skattelättnader, men anses vara komplicerad och långsam att genomföra.
Den andra gäller för familjer som redan får utkomststöd. De kan genom stödet få extra hjälp med stora elräkningar. Utkomststödet anses vara en bra och flexibel modell för att hjälpa de familjer som har de största svårigheterna.
När frågan om extra kompensation för höga elräkningar eventuellt går vidare är oklart. På Arbets- och näringsministeriet och Finansministeriet följer man tills vidare bara med utvecklingen i de nordiska grannländerna.
Den svenska modellen för elprisstöd ger enligt en uträkning från nyhetsbyrån TT en eluppvärmd villa i norr en billigare elräkning för december 2021 än för samma månad året innan. Det beror på att elen i norra Sverige är betydligt billigare än i söder. Elräkningarna i norr har alltså aldrig chockhöjts, men hushållen där kompenseras trots det.
I södra delarna av Sverige där el tidvis är en bristvara ser läget enligt TT annorlunda ut. Där blir december 2021 en dyr månad även efter kompensationen. Den svenska kompensationen går till alla hushåll oberoende av om de drabbats av väldigt höga priser eller inte.
Den svenska energiministern, socialdemokraten Khashayar Farmanbar förklarade vid en presskonferens i torsdags att regeringen haft två prioriteringar. Dels vill man att stödet ska betalas ut så snabbt som möjligt, dels vill man att det ska betalas ut till dem som drabbats värst. Att gå in för den norska modellen har dragit ut på tiden.

Får välja själv

De höga elpriserna i hela Europa fick i höstas EU-kommissionen att ta fram en verktygslåda för medlemsländerna för att hjälpa hushåll och företag. Länderna kan bland annat ge direkt till exempel genom stödcheckar eller delvis betalda räkningar.
En annan möjlighet är att införa tillfälliga och riktade skattelättnader för sårbara hushåll. Företag och industrier kan också få statsstöd.
Varje medlemsland får välja den kompensationsmodell som anses passa bäst.
Elpriset har varit högt bland annat på grund av att naturgasen har varit dyr. Kyligt, vindstilla väder har också pressat upp priserna.

ANDRA LÄSER