Viltcentralen: Se upp för hjortdjur i trafiken i oktober–november!

Kör man bil i gryningen eller skymningen ska man passa sig för vitsvanshjortar i trafiken. En ansvarsfull bilist vet hur man agerar när olyckan är framme.

Under brunsten är hjortdjuren speciellt rörliga och därmed ökar riskerna för trafikolyckor.

Kollisioner med hjortdjur inträffar oftast timmen före och timmen efter solnedgången, meddelar Finlands viltcentral. Vitsvanshjortens brunsttid gör att djuren rör på sig mycket i oktober–november, samtidigt som gryningen och skymningen infaller under dygnets livligaste pendlingstimmar.

Viltcentralen påminner att varje krock med hjortdjur ska anmälas till nödcentralen på telefonnumret 112. Därefter åker jaktvårdsföreningarnas gemensamma Storviltsassistans (SRVA) till platsen och hämtar kadavret eller sätter i gång spårningen av ett skadat djur.

"Ha alltid ett viltolycksmärke med i bilen. På det finns anvisningar för hur man ska agera vid storviltskollisioner. Märk ut kollisionsplatsen med viltolycksmärket eller med något annat som finns i bilen, till exempel en plastpåse", säger viltplanerare Reima Laaja från Finlands viltcentral i ett pressmeddelande.

Märkningen underlättar efterarbetet och spårningen av ett skadat djur. Viltolycksmärket kan skrivas ut från Finlands viltcentrals webbplats.

"Om du krockar med en björn eller ett vildsvin ska du inte stiga ur bilen på olycksplatsen. När du anmäler olyckan ska du berätta vilket djur du tror dig ha krockat med, så att SRVA-personen är förberedd. Skadade björnar eller vildsvin är farliga för människan", påminner Jägarförbundets organisationschef Teemu Simenius i pressmeddelandet.

ANDRA LÄSER