Samlingspartiet vill ha dyr centrumtunnel – motståndare på tvären

Samlingspartiet vill väcka tanken om en centrumtunnel till liv, men partiet är ganska ensamt om att försvara idén.

Risto Rautava tycker att en tunnel genom centrum skulle vara en bra lösning.
03.01.2017 15:30 UPPDATERAD 03.01.2017 15:56
Det var i tisdagens Helsingin Sanomat som Samlingspartiet i Helsingfors och Risto Rautava värmde upp planerna på en centrumtunnel. Frågan aktuell 2008 då SDP och Samlingspartiet hade kommit överens om att inleda planeringen av tunneln. Men SDP, som då var det näst största partiet, gjorde plötsligt en helomvändning och sade nej till tunneln med hänvisning till kostnader och miljöaspekter.
I kulisserna ansågs det ändå vara fråga om taktik inför kommunalvalet 2008, men det hjälpte inte SDP som förlorade 5 platser i fullmäktige och positionen som det näst största partiet i Helsingfors.
Rautava försäkrar att tanken om centrumtunneln inte är fråga om valfläsk inför vårens kommunalval. I Yles senaste opinionsmätning har Samlingspartiet trillat ner på andra plats i väljarstödet i Helsingfors.
– Om man ska utvidga området för bara fotgängare i centrum krävs det en centrumtunnel. När man dessutom planerat att stänga Tavastvägen för biltrafik är tunneln ett måste, säger Rautava.
För Rautavas och Samlingspartiets del är risken ändå överhängande att centrumtunneln förblir en dröm. De politiska motståndarna i fullmäktige ställer sig på tvären.
– Centrumtunneln är onödig. Det ger fel signal om att man satsar på biltrafik i stället för kollektivtrafik och cykling. Trafiken runt stan ska dirigeras till ringvägar – inte genom centrum. Jag får intrycket av att det här är Samlingspartiets sätt fiska efter röster när Guggenheimprojektet gick i stöpet, säger Dan Koivulaakso (Vänsterförbundet).
Också Björn Månsson (SFP) ställer sig skeptisk till centrumtunneln, som den nu presenteras, men utesluter den inte helt i framtiden för att lätta på trafiktrycket i centrum.
– Kostnadskalkylerna för ett tunnelbygge håller sällan streck. Västmetron utgör ett varnande exempel. Det här är ett mycket dyrt projekt, som är orealistiskt i det ekonomiska läge som staden befinner sig i, säger Månsson.
De gröna har aldrig förespråkat privatbilism och gör det inte nu heller. Otso Kivekäs påpekar att stadsplaneringsverkets utredning från 2013 visar att en centrumtunnel minskar biltrafiken i centrum med bara 2 procent enligt en prognos fram till 2035.
– Jag tycker också att kostnadskalkylerna är orealistiska. Rautavas förhoppningar om att projektet skulle finansieras med privata medel är också helt tagna ur luften. Ska man dessutom börja samla in trängselavgifter krävs det en lagändring. Det här är till 90 procent fråga om valtaktik av Samlingspartiet, säger Kivekäs.

Centrumtunneln

Centrumtunneln har planerats från Västerleden till Sörnäs strandväg på en sträcka om 3,5 kilometer.
Enligt Risto Rautava kunde tunneln finansieras med användaravgifter som skulle kosta 2-3 euro med 50 000 bilar dagligen.
Enligt en preliminär kalkyl skulle kostnaderna uppgå till 720 miljoner euro.

ANDRA LÄSER