Vastaamos klienter kan få uppgifter ur sina journalhandlingar från Folkpensionsanstalten

Genom att sända en e-post till Folkpensionsanstalten kan psykoterapicentret Vastaamos tidigare klienter nu få ta del av uppgifter ur sina jourhandlingar.

10.05.2021 17:23
De personer som föll offer för dataintrånget vid psykoterapicentret Vastaamo i höstas kan få uppgifter ur sina journalhandlingar från Folkpensionsanstalten.
Patientuppgifterna överfördes till Folkpensionsanstalten i mars 2021 för att arkiveras. Folkpensionsanstalten har nu skapat ett nytt datasäkert system där uppgifterna finns lagrade.
Sammanlagt överfördes omkring 54 000 klienters journalhandlingar till Folkpensionsanstalten.
I nuläget har omkring 20 av Vastaamos tidigare klienter kontaktat Folkpensionsanstalten för att få tag på uppgifter ur sina journaler.
Personer som vill ha uppgifter ur sina journalhandlingar ska kontakta Folkpensionsanstalten via e-postadressen toimintansa.lopettaneet@kela.fi. Begäran kan skickas från en skyddad e-post.
Endast de personer som arbetar vid Folkpensionsanstaltens arkiveringstjänst och har en motiverad orsak att hantera uppgifterna har tillgång till journalhandlingarna.
Vastaamo har även överfört uppgifter om sina klienter till de kommuner som hänvisat personerna till psykoterapicentret. Personer som anlitat Vastaamo med en betalningsförbindelse och en remiss från sin hemkommun kan därmed också begära ut uppgifter av kommunen i fråga.

ANDRA LÄSER