Köttbullar till lunch ger 26 gram rester – för hela dagisgruppen

Barnen i Kongsbergs daghem i Esbo har blivit experter på att minimera matsvinn. De väger sina matrester varje dag och svinnet har minskat synbart. En dag då det serveras köttbullar är man nere i minimala 26 gram – på tjugo barn!

Elli Kivimäki och de andra femmisarna i Kongsbergs daghem uppskattar att de själva får ta av maten – och hämta mera så många gånger de önskar. Det leder till mindre matsvinn.
Det kastas bort ganska mycket mat på daghem, speciellt när barn får ösa upp maten själva. Det här var något som personalen på Kongsbergs daghem i Esboviken fäste uppmärksamhet vid redan i början av höstterminen.
ANDRA LÄSER