Valhörna: Det personliga är politiskt

20.03.2023 14:19
Min mamma dog i cancer i slutet av hospicevården före jul. Efter döden är sorgen stor. Mitt i sorgen önskar man att det skulle vara enkelt att hantera saker. Så är inte fallet nu. När en släkting dör måste varje enhet kontaktas separat. Belastningen av anhöriga måste underlättas genom att skapa ett elektroniskt system som skulle sammanställa information.
En annan sak att ändra på är arvsskatten. I en situation där egendom huvudsakligen är en skuldfri lägenhet, där änkan vistas, kan arvsskatten vara en orimlig följd. I det första steget ska betalningen av arvsskatten fördelas över en längre tid. I nästa steg bör man överväga en övergång till överlåtelsevinstskatt och en höjning av den nedre gränsen för arvsskatt över den nedre gränsen på 20 000 euro.
I dagsläget betalar arvingar skatt när en närstående dör, även om det inte finns en euro på kontot. För en alldeles vanlig bostad kan arvsskatteavgiften uppgå till tusentals euro. Det är inte rimligt att en anhörigs död också ökar den egna ekonomiska bördan.
Sari Multala, riksdagsledamot, Saml., Nyland

ANDRA LÄSER