Staden sågar ner 90 farliga granar i Svedängen – kan vara en tickande bomb för skidåkare

Friluftsfantaster i Svedängen kan vänta sig trädfällning. Flera granar huggs ner den här veckan av säkerhetsskäl. Men det finns fler träd som i värsta fall kan falla över skidåkare.

En skogsexpert oroar sig för mängden träd i dåligt skick nära skidspåren i Svedängen.
Skogen utanför friluftsstugan i Svedängen är mycket populär hos skidåkarna och hundrastarna också den här vintern.
Nu ska 90 döda träd huggas ner i Tomtbackaskogen i norra delen av friluftsområdet. Just där går en populär stig, men inget skidspår.
Antti Kurkaa, ansvarig miljömästare för västra Helsingfors, ser dock faror närmare Suomen Latus vallningsstuga. Längs med det 1 kilometer långa spåret strax nordväst om stugan som brukar ha konstsnö finns flera träd i dåligt skick. Detsamma gäller det spår som går norr om stugan och som inleds med en brant backe.
– Där finns en chockerande mängd träd som är i dåligt skick. Jag hoppas att inget tråkigt inträffar.
Han förklarar att det enda som krävs för att ett av dessa träd faller är hård vind eller tung snö.
De här skidspåren hör också till Tomtbackaskogen som är ett naturskyddsområde.
Ett par träd har hittills fallit över skidspåren i Svedängen. I gruppen Paloheinän hiihtoladut kunde man senast i söndags se bilder på en gran som hängde över en elledning och som täppte till spåret.
Kurkaa tycker det är bra att de träd som är döda och i dåligt skick, och som utgör den mest akuta faran för människor längs med stigen, fälls i norra delen av Tomtbackaskogen. De högsta granarna är upp till 30 meter höga.
Så här ser det ut när granar angrips av granbarkborrar.
Träden har dött efter att granbarkborrar angripit dem.
Granbarkborren är en skalbagge som tar sig in i barken på granar. Det resulterar i torra barr, att barken lossnar och att träden förr eller senare faller omkull.
Staden kommer att lämna kvar trädstammarna på marken efter att de fällts, men så att stigarna hålls öppna.
Skogsarbetarna sätter i gång med att fälla de utmärkta granarna den här veckan. Det finns också lappar vid stigen där det går att läsa om fällningen.
Tomtbackaskogen har varit ett naturskyddsområde sedan 2020. Det är för närvarande stadens största och mäter 137 hektar. De gamla och smala stigarna i området ska restaureras i slutet av sommaren. Staden kommer att hälla krossgrus i dem så det är lättare att gå där. På de blötaste ställena byggs spångar.
Skyltningen vid skidspåren och stigarna ska också bli bättre i år. Nya informationstavlor om naturskyddsområdet ska också spikas upp.
ANDRA LÄSER