Helsingforsare över 60 kan nu boka tid för sin tredje dos coronavaccin

Telefontjänsten för dem som får boka en tredje coronaspruta och tid till säsongsinfluensavaccinering har varit överbelastad. Staden ber därför så många som möjligt boka tid över nätet.

De helsingforsare som är berättigade till en tredje dos coronavaccin kan få både coronavaccinet och en dos säsongsinfluensavaccin under samma besök.
28.10.2021 20:05 UPPDATERAD 28.10.2021 20:08
Helsingfors erbjuder nu alla som fyllt 60 en tredje dos coronavaccin. Den tredje dosen kan man få om det gått ett halvt år efter den andra sprutan. I Helsingfors startade till exempel vaccinationerna bland 80–84-åringar den 8 februari i år. Det innebär att de första i den gruppen kan få sin tredje spruta tidigast den 3 november.
Den tredje dosen erbjuds också personer som fyllt 12 och har starkt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling. De här personerna har till exempel genomgått en organtransplantation eller får dialysbehandling. De kan få sin tredje spruta tidigast två månader efter dos två. Immunbristen bevisas med ett utdrag ut patientjournal eller Kanta-tjänsten.
Personer som fyllt 85 och vissa vårdanställda som fått sina första coronavaccindoser med mindre än sex veckors intervall kan också få en tredje spruta, men tidigast sex månader efter den andra.
Den som haft covid-19 får en tredje vaccindos endast om hen hör till gruppen med starkt nedsatt immunförsvar.

Dubbelvaccinering möjlig

Den tredje sprutan ges utan tidsbokning till dem som bokar tid för säsongsinfluensavaccin, är berättigade till en tredje coronavaccindos och vill ha den samtidigt som säsongsinfluensavaccinet.
Vaccinationstider kan beställas per telefon på numret 09–31 046 300 vardagar klockan 8–16 eller över nätet på adressen coronavaccinbokning.fi.
Från november håller de stora vaccinationscentren på Busholmen, i Gamlas, Kvarnbäcken och Malm öppet längre än tidigare. Måndag till torsdag är öppettiden 8.15–18.00 och på fredag 8.15–16.00.
De som bor på äldreboenden eller på andra institutioner vaccineras i hemmet.
Tid för influensaspruta bokar man på samma telefontjänst som coronavaccinet eller över nätet på tjänsten Maisa på adressen www.maisa.fi.
Säsongsinfluensavaccinet är gratis för gravida, barn från 6 månader till 6 år, personer som hör till riskgrupp på grund av sjukdom, personer som fyllt 65, beväringar, vårdpersonal och närstående till personer med risk för allvarliga symtom vid influensa.

ANDRA LÄSER