Stort behov av behöriga barnträdgårdslärare

I huvudstadsregionen är nästan en av fyra barnträdgårdslärare obehörig, och då har läget ändå förbättrats. I Esbo är andelen hela en av tre. – Om platserna inom barnträdgårdslärarutbildningen i söder minskar vet jag inte hur situationen ska lösa sig, säger personalplanerare ­Tanja Mellin.

Ombytligt. Att många är obehöriga handlar inte bara om formalia, det innebär också en stor cirkus varje år som är jobbig för alla parter – även för barnen.
02.09.2016 05:46
En kalkyl kan få stå som exempel: Under den första rekryteringsomgången i våras hade Helsingfors stad ledigförklarat 13 barnträdgårdslärarjobb vid stadens daghem. Över sextio ansökningar flöt in, varav hälften av behöriga personer. Åtta av de 13 befattningarna kunde besättas.
Det betecknar personalplaneraren Tanja Mellin ändå som en god utgång. Läget är bättre nu än för några år sedan, tack vare den barnträdgårdslärarutbildning som Åbo Akademi och Helsingfors universitet gemensamt startade i Helsingfors 2011.
Men det är klart att det är läraren som väljer arbetsgivaren, snarare än tvärt om.
– Vi brukar besöka utbildarna, till exempel Helsingfors universitet, men det är inte särskilt många studerande som dyker upp till rekryteringsträffarna. Många gör praktik i regionen och de flesta har redan jobb på lut, säger Mellin.
I Esbo är statistiken ännu dystrare: 35 procent av barnträdgårdslärarna är obehöriga.
– Generellt sett har det blivit bättre, och det är säkert barnträdgårdslärarutbildningen i Helsingfors som haft effekt. Men det tar ju tid att fylla alla befattningar med behöriga, och alla som blir klara med sina studier stannar ju inte heller kvar i regionen, säger förvaltningschefen Jaana Suihkonen vid Esbo stad.
Många av dem som jobbar som barnträdgårdslärare är barnskötare till utbildningen, men ett annat problem är att det också råder brist på barnskötare. Av barnskötare krävs närvårdarexamen med inriktning på barn, vilket till exempel Prakticum erbjuder, men enligt Tanja Mellin på utbildningsverket i Helsingfors utbildas inte tillräckligt många.
För barnträdgårdslärarbehörighet duger också socionomexamen som inkluderar studier i förskolepedagogik, vilket Arcada erbjuder i söder, men examen kvalificerar inte för förskolebehörighet – och har hur som helst inte räckt till för att avhjälpa bristen på behöriga barnträdgårdslärare.
– Specialbarnträdgårdslärare är också jättesvårt att hitta, säger Mellin.
Att många är obehöriga handlar inte bara om kompetens och formalia, det innebär också en stor cirkus varje år som är jobbig för alla parter – de anställda, barnen och administratörerna. Obehöriga får bara tidsbundna kontrakt och jobben ska lediganslås varje år.

Antalet startplatser ännu oklart

Sedan 2011 har Åbo Akademi och Helsingfors universitet tillsammans utbildat barnträdgårdslärare i Helsingfors, så att bägge universiteten stått för 15 nya studieplatser per år. För två veckor sedan släppte Åbo Akademi bomben att all barnträdgårdslärarutbildning koncentreras till Vasa, såväl den i Jakobstad som den i Helsingfors.
Två veckor efter att Patrik Scheinin, dekanus vid beteende­vetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet, nåddes av nyheten via medierna kan han lova åtminstone en sak: Helsingfors universitet fortsätter med sin del av utbildningen i samma omfattning som tidigare. Det betyder åtminstone 15 platser, men viljan finns att höja budet.
– Vi har ännu inte hunnit ta ställning till volymerna. Beroende på hur det går med rekryteringarna för den nya svenska klasslärarutbildningen och hur det går i övrigt så får vi se, men själv är jag beredd att jobba för att öka antalet platser vid HU redan om ett år. Det är troligt att det blir fler än 15 platser, behovet försvinner ingenstans.
I hela Nyland fanns vid årsskiftet 90 barnträdgårdslärarbefattningar besatta med obehöriga lärare, visar en färsk rapport från Sydkustens landskapsförbund. För att fylla det här behovet skulle det krävas tre fulla årskurser enligt nuvarande volym, förutsatt att alla blir klara, alla söker jobb i Nyland och ingen går i pension.
– Det är nog så att vi får hålla på och utbilda fler ett bra tag innan behovet är fyllt. Både då det gäller barnträdgårdslärare och klasslärare finns en hel del pensioneringar på kommande också. Vi får hålla på med god fart för att hålla båten flytande, och ska den upp i plan behövs snarast ökad volym, inte minskad, säger Patrik Scheinin.
Enligt Scheinin var Undervisnings- och kulturministeriet mycket intresserat av att höja kvoterna för barnträdgårdslärarutbildningen före sommaren.
– Men då vi svarade trodde vi ju att samarbetet med ÅA skulle fortsätta som förut. Men så här är det, vi lever i förändringens tider.

Bollen hos HU

Vid ministeriet kastar undervisningsrådet Armi Mikkola bollen till universitetet.
– Vi har inte hunnit förhandla om den nya situationen än, men jag antar att Helsingfors universitet förbereder en plan för de kommande åren och kontaktar ministeriet om det behövs. Det är helt klart att behovet av svenska barnträdgårdslärare är ganska stort i huvudstadsregionen, och med tanke på behoven under kommande år skulle en minskning av utbildningsplatserna kunna leda till en ganska svår situation.

ANDRA LÄSER