Google-chef: Min största utmaning är att vara svart kvinna i Finland

"Att vara svart kvinna i Finland har varit min största utmaning. Jag har varit tvungen att ständigt bryta fördomar på vägen till min nuvarande ställning", säger, Yacine Samb, Googles produktmarknadsföringschef i Noreuropa. Kampanjen Naisjohtajat esiin! (Fram med kvinnliga ledare) presenterar 365 kvinnor i ledande positioner med bild och text.

– Många av fördomarna som leder till ojämställdhet är inte avsiktliga utan undermedvetna. Att öka människors medvetenhet om dem skulle vara viktigt, säger Yacine Samb.
FNB–Jessica Suni
08.03.2017 02:00 UPPDATERAD 08.03.2017 06:24
Hjärnorna bakom kampanjen är fotoagenturen Keksis grundare Natalia Baer och Jenni-Justiina Niemi. De hade länge fäst uppmärksamhet vid att kvinnliga ledare förbises i offentligheten.
– Vanligen lyfts de fram på kvinnodagen då det görs ett nummer av dem. Vi gör ett nummer av dem hela året, säger Natalia Baer.
Fotoprojektet ingår i programmet för Finlands 100-årsjubileum. Trots att Finland varit en föregångare i många frågor varnar Baer för att ta jämställdheten för given. Hon säger att kvinnor i ledande ställning fortfarande är någonting av ett tabu.
– Det konservativa tankesättet har igen kunnat skönjas i arbetslivet. Kvinnans roll är diskutabel och inte särskilt synlig.
Kvinnorna som medverkar i projektet har antingen blivit anmälda eller anmält sig själva. Fotografierna är tagna av 18 olika fotografer runtom i landet och vid sidan om bilderna presenteras kvinnorna också i text, där de berättar om sin karriär.
I december hade fotoagenturen fått ihop tillräckligt med deltagare men Baer säger att det dagligen kommer nya förfrågningar.

”Headhunters är jävla lata”

Instru optiks vd Catarina Fagerholm blev anmäld till projektet av företagets marknadsförings- och personalchef som ville visa att det sitter starka kvinnor i ledningen för företaget. Fagerholm anser att man förhåller sig till kvinnor i ledande position på samma sätt som till män.
– Jag har ingen som helst känsla av att någon skulle behandla mig annorlunda bara för att jag är kvinna. Har man väl krossat glastaket så är man där, säger hon.
Fagerholm har gjort sin karriär inom handelsbranschen där hon jobbat för stora internationella varumärken som Philip Morris, AEG, Bosch, Siemens och GrandVision.
Hon tror att kvinnor kanske har haft lite svårare att hitta den rätta ledarstilen jämfört med männen som får ledarutbildning i armén. I början av karriären kände hon att ledarstilen kunde vara mycket hård men i dag tycker hon att det blivit mer okej med stereotypiskt kvinnliga drag i ledarskapet hos både män och kvinnor.
Naisjohtajat esiin! ser Fagerholm som ett trevligt initiativ trots att hon saknar flera framstående kvinnor på sajten. Hon poängterar att var och en själv är ansvarig för sin karriär, men säger att det fortfarande finns för många män på listorna när man söker ledare, vd:ar och styrelsemedlemmar.
– Jag tycker att headhunters och framför allt utnämningskommittéerna är jävla lata. De borde ge sig fan på att få fram kvinnor.

Jämställdhet är tvåkönat

Johanna Långskog arbetar sedan i somras som ansvarig för marknadsföringen på Wasaline. Hon har inte behövt armbåga sig fram till sin position.
– Efter att min första chef på Wasaline slutade blev jag tillfrågad om jag skulle vara intresserad men jag kände att jag hade jobbat så kort tid att jag inte var helt bekväm med att axla den rollen, säger hon.
Långskog anser att Finland har kommit en bit på vägen när det gäller kvinnligt ledarskap men tycker att vi nog kunde bli bättre på att lyfta fram kvinnor. Hon ser det också som problematiskt att kvinnodominerade yrken fortsättningsvis har sämre löner än mansdominerade.
Långskog säger att kvinnor som väljer att skaffa barn lätt kan bli tvungna att jobba hårdare för att komma ikapp sina manliga kolleger. Annars också formar sig arbetslivet efter den manliga normen.
– Med jämställdhet tänker man ofta att det är kvinnorna som ska anpassa sig enligt den manliga stilen. När man i stället borde se på jämställdhet ur det mänskliga perspektivet, inte typiskt manligt eller kvinnligt, säger hon.

Egen identitet

Yacine Samb jobbar som Googles produktmarknadsföringschef på nordeuropeisk nivå. Sammanlagt har hon arbetat på Google i närmare sex år. Förra året började hon ansvara även för Googles marknadsföring i Finland. Hennes arbetsmiljö är mansdominerad men hon säger att det finns mycket kvinnor på marknadsföringssidan.
För Samb har hennes kön inte varit den största utmaningen.
– Att vara en svart kvinna i Finland har varit min största utmaning. Jag har varit tvungen att ständigt bryta fördomar på vägen till min nuvarande ställning, berättar hon.
Samb har vuxit upp med två kulturer: mamman kommer från Finland, pappan från Afrika. Speciellt i yngre år var det ibland svårt att balansera mellan dessa två.
– I Finland har jag alltid bemötts som afrikan och i Afrika som europé. Under de senaste åren har jag märkt att intressant nog vill jag inte ens definiera mig som någondera av dessa. Jag har funnit min egen identitet.
Samb säger att hon haft privilegiet att få jobba med väldigt kompetenta personer och att få misslyckas känns tryggt. Också hennes internationella uppfostran har erbjudit henne god vägkost.
– Mitt kulturella arv har öppnat många dörrar för mig, och är säkert en av orsakerna till att jag jobbar på ett internationellt plan.
Samb anser att bästa sättet att arbeta för jämställdhet och mot diskriminering är att erbjuda möjligheter till en öppen och konstruktiv diskussion.

ANDRA LÄSER