Nya miniträhus kan ge dold pärla nytt liv

Trähusidyllen i västra Kottby ska bli kulturmärkt, samtidigt som man öppnar upp för en tätare stadsbild genom att tillåta nya små trähus på bakgårdarna. Storleksmässigt alltså bostadshus för främst singlar eller par. Det är sällan som hus är till salu i västra Kottby.

Nytt i gammal miljö. Arkitekten Maria Klemetz står bakom konceptet minihuset som kan ta plats och ersätta till exempel nedgångna skjul på idylliska bakgårdar i västra Kottby i Helsingfors. Minihuset kommer färdigt och installeras på plats på en dag.
28.10.2017 07:00 UPPDATERAD 28.10.2017 17:02
Trä-Kottby i all ära, men på västra sidan om Backasgatan döljer sig en pärla till idyll. Västra Kottby har samma rara kvaliteter som grannkvarteren, charmiga trävillor på rymliga tomter med både välvårdade och vildvuxna trädgårdar.
I slutet av oktober bär bara de mest sturska av lövträd fortfarande på grönska men en stor del av växtligheten har redan resignerat för vintervilan.
Trävillorna står nära gatan och gården bakom är ofta rymlig med plats för knotiga äppelträd och bärbuskar, altaner och i många fall skjul som står närmast staketet till grannen.
Fasaderna varierar i glada färger, från gult och rött till blått och grönt, hustaken har brant lutning, brädfodringen är vertikal och som kontrast till den rätt strama arkitekturen förekommer fönster med spröjs eller dekorativa inramningar kring fönstren.
Västra Kottby är inte lika känt som grannkvarteren i Trä-Kottby, men nu ska hela området med gator som heter Marjattagatan och Kimmovägen med upphov i Kalevala, också bli kulturmärkt för sin värdefulla kulturhistoria, arkitektur och stadsbild. Den nya detaljplanen är godkänd i nämnden för stadsmiljön och kommer upp i stadsfullmäktige om ungefär ett halvt år.
Kulturmärkt. Västra Kottby är något av en dold pärla som nu får status som kulturmärkt kulturhistoriskt och arkitektoniskt värdefull stadsmiljö. Området ligger väster om Backasgatan.
Arbetet med detaljplanen tangerar ett rekord i sitt slag, projektet har sitt ursprung 2005 så man kan inte anklaga staden för förhastade och snabba slutsatser.
– Principen för den nya detaljplanen är att värna om det unika området och bevara dess atmosfär och karaktär samtidigt som det uppstår viss möjlighet att bygga till, säger arkitekt Marjaana Yläjääksi på sektorn för stadsmiljön, där man alltså har gjort upp förslaget till ny detaljplan.
Under beredningen gjordes 12 anmärkningar, men Yläjääksi har den uppfattningen att största delen av invånarna är nöjda med planen.

Minihuset

Priset på ett 30 kvadratmeters minihus med loft är drygt 113 000 euro.
På det kommer kostnader som myndigheterna uppbär för allt från infra till olika lov och utredningar, 25 000 euro.
Extra utgifter för solpaneler 7 800 euro, kamin 3 000.
Transporten från Österbotten kostar omkring 3 000 euro.
Det totala priset blir snäppet under 140 000 euro, det vill säga cirka 4 600 euro per kvadratmeter. I ett nybygge nära Västra Kottby begär man 7 600 euro per kvadratmeter.

Nytt på nästan alla tomter

Västra Kottby är mindre än Trä-Kottby och i kvarteren som ligger norr om Forsbyvägen, öster om bangården och väster om Backasgatan räknar man 130 villatomter och 126 fristående trähus eller parhus i trä. I den nya detaljplanen ingår möjligheten att skapa tätare stadsstruktur och utnyttja kapaciteten på bakgården på 110 tomter. Det betyder att man kan bygga helt nytt eller bygga om gamla skjul och förråd för boende, och planen tillåter även ombyggnadsarbeten i källare eller vind med syfte att skapa större bostadsyta.
Sammanlagt uppstår omkring 5 500 kvadratmeter ny bostadsyta i västra Kottby. Nybyggnaderna, som snarast ska beskrivas som minihus, kan ha en yta mellan 30 och 60 kvadratmeter.
Detaljplanen placerar nybyggnaderna längst nere på bakgården, närmast gränsen till granntomten och på arkitekturen ställer man tydliga krav som underställer nybyggnaderna i relation till de gamla som bevarar sin självskrivna status samtidigt som minihusen ändå har egen profil och stil.
Men något tvång att bygga nytt eller om betyder detaljplanen inte.

Nutida minihus i gammal miljö

Arkitekten Maria Klemetz på byrån Aito Arkkitehtuuri står bakom ett nytt koncept för minimalt boende i egen villa, ett minihus där arkitekturen är nutida och anpassad till den fina miljön i till exempel västra Kottby.
– Minihuset har samma skarpa lutning på taket, brädfodringen är vertikal men stilen är modern. Minihuset ska respektera den ursprungliga arkitekturen i området, smälta in och inte kopiera de gamla villorna, säger Klemetz.
I konceptet ingår två hustyper, ett på 30 kvadratmeter med fyra kvadratmeter loft som passar som sovrum, och så ett i två våningar på 47 kvadratmeter.
– Målgruppen är singlar och par men i det större kan också familj få plats. I synnerhet har många kvinnor redan visat intresse för huset, säger Klemetz och ger förklaringen:
– Minihuset byggs helt färdigt på en fabrik i Österbotten. I det ingår allt från kök med integrerade maskiner, badrum och förstås fönster, väggar, tak och golv. Huset kommer åkande på bilflak och installeras på plats på ett dygn. Det betyder att husägaren inte behöver fundera på olika installeringar, ha kontakt med olika leverantörer. Och i konceptet ingår också bygglovsprocessen och jobbet med grunden, inklusive infrastruktur.
Principen är att de boende får nycklarna i handen samma dag som huset läggs på plats.
För en eller två. Minihuset på 30 kvadratmeter har ett nutida formspråk som anpassar sig till den gamla miljön, och det här alternativet är avsett för singlar eller par.
Tillägg. I glest byggda förorter kan några nya minihus resultera i tätare stadsstruktur, nya invånare och nya möjligheter för folk som vill ha boende i eget hus men inte behöver stora ytor.
Minihuset torde ha alla förutsättningar att konkurrera med enrummare i nya flervåningshus. Skillnaden är att minihuset är fristående, och har i stället för balkong en altan. Minihuset kan också vara självförsörjande i fråga om el, om husbeställaren väljer att låta installera solpaneler på taket.
För västra Kottby planerar Klemetz hus där fasaden är i lärkträd som grånar långsamt och vackert eller är färdigt grå och så finns alternativet med rödmylla.
– Ytterfärgen matchar färgsättningen inomhus. Och huset är naturligtvis välisolerat och inte någon sommarstuga.
Klemetz startade planeringen av sitt minihus för omkring ett år sedan, och utgick då från tanken om att det behövs allt fler nya boendeformer.
– Urbaniseringen eller inflyttningen till städerna avtar inte, det finns allt fler äldre som söker alternativt boende, det uppstår styvfamiljer med nya behov, säger hon.
Minihusets strama formspråk ger konceptet stor potential eftersom man kan placera byggnaderna i villakvarter, på områden med flervåningshus och i stadsdelar där strävan att är att skapa tätare stadsstruktur. Man räknar att det finns tiotusentals tomter som har outnyttjad byggrätt.

Västra Kottby

Västra Kottby i Helsingfors är byggt enligt en detaljplan som arkitekten Birger Brunila gjorde i början av 1920-talet.
Området byggdes strax efter Trä-Kottby. Mellan två de Kottbyområdena löper Backasgatan som fortsätter norrut som Tusbyleden.
I västra Kottby ligger till exempel också det så kallade Ormhuset som slingrar sig längs Backasgatan.

Trähus sällan till salu

Trävillor som snuddar vid innerstaden av Helsingfors är hett efterfrågade och det gäller allt från västra Kottby och Trä-Kottby till Trä-Vallgård och träkvarteren i Majstad och Gumtäkt. Det är områden som ligger på spårvagnsavstånd från centrum.
Fastighetsförmedlaren Merja Sandberg på Huoneistokeskus har just nu till salu ett trähus i Trä-Kottby och hon säger att utbudet är snävt eftersom folk sällan flyttar från trähusområden. Trivselfaktorn är hög.
På Aktia bostadsförmedling är fastighetsförmedlaren Harri Eklund ungefär av samma åsikt:
– Man kan säga att det visserligen finns trävillor som är till salu men det handlar inte precis om ett överutbud.
Prisnivån varierar förstås beroende på skick och läge, för tillfället från drygt 3 000 euro per kvadratmeter till åtminstone 5 000. Minihusets pris blir ungefär 4 600 euro per kvadratmeter.

ANDRA LÄSER