Insändare: Begränsade möjligheter att rösta håller många bosatta utomlands borta från valurnorna

20.09.2022 16:17
Efter att ha läst artikeln ”Många utlandsfinlandssvenskar låter bli att rösta i val i gamla hemlandet” (HBL 15.9) skrev jag ner några kommentarer till finlandssvenskarnas röstning utomlands.
När man flyttar utomlands har man hela livet den sista bostadsorten i Finland som hemort. Med otur är det en ort där det inte finns finlandssvenska kandidater att rösta på, Svenska folkpartiet existerar så att säga inte alls.
Själv flyttade jag 1978 från Varkaus på grund av jobb utomlands. Har därefter inte längre bott i Finland. Alltså finns jag fortfarande som väljare i Savolax-Karelens valkrets. Därför kan jag inte rösta på Svenska folkpartiet. Jag har upprepade gånger skrivit brev till myndigheterna och bett att få min hemort ändrad till Nagu där jag har fast egendom och där jag är varje sommar. Detta är tyvärr omöjligt.
Också mina brev till diverse ministrar, SFP, Föreningen för finlandssvenskar i utlandet och till och med Finlands president, om detta problem har inte haft något som helst resultat.
Mina barn som är bosatta utomlands har automatiskt min sista hemort som sin hemort. Detta utan att kunna finska och utan att ha besökt orten en enda gång. Eftersom listorna för vårt valdistrikt på konsulatet alltid bara var på finska, översatte jag åtminstone partiernas namn och kandidaternas yrken så att barnen kunde välja kandidat. Trots detta var det viktigt för oss att besöka konsulatet i Frankfurt för att rösta varje gång det var aktuellt med val i Finland. Nu för tiden med brevval är allt enklare.
Med beaktande av svårigheten i många liknande fall kan jag förstå att det för många känns meningslöst att rösta med dessa begränsade valmöjligheter. SFP har helt säkert nackdelar med detta system.
Gunilla Norrman-Remy, Eltville,Tyskland

ANDRA LÄSER