331 nya coronafall – incidensen sjunker

Åtgärderna för att begränsa spridningen verkar bära frukt och incidensen fortsätter att minska i Finland. Bild: Sofie Fogde/SPT

Coronaviruspandemin har inte ökat den totala dödligheten i Finland, uppger Institutet för hälsa och välfärd.

Fram till tisdagseftermiddagen hade 80 068 fall av sjukdomen covid-19 konstaterats i Finland, enligt statistik från Institutet för hälsa och välfärd. Det är 331 fler än ett dygn tidigare. Covid-19 orsakas av coronaviruset.

Incidensen, det vill säga antalet smittfall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen, är 134,5. Incidensen är högst, 261,4, i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och lägst, 8,4, i Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt.

Till och med den 1 april hade totalt 2 700 fall av virusvarianter som skiljer sig från det ursprungliga coronaviruset konstaterats i Finland, enligt Institutet för hälsa och välfärd. Av dessa gällde 2 474 fall den variant av coronaviruset som spridits i och från Storbritannien.

Fram till tisdagseftermiddagen hade 860 dödsfall som haft koppling till covid-19 rapporterats i Finland, enligt Institutet för hälsa och välfärd. Över 95 procent av de döda som institutet har detaljerade hälsouppgifter om hade en eller flera kroniska sjukdomar. Coronaviruspandemin har inte ökat den totala dödligheten i Finland, meddelar institutet.

Institutet publicerar inte längre någon bedömning av hur många personer som tillfrisknat efter att ha insjuknat i covid-19.

På tisdagen vårdades 249 personer på sjukhus i Finland för covid-19, uppger Institutet för hälsa och välfärd. Av dem fick 45 intensivvård.

Enligt institutets vaccinationsregister har 975 697 personer i Finland vaccinerats med åtminstone en dos coronavirusvaccin. Vaccinationsregistret uppdateras med fördröjning, vilket innebär att alla vaccinationer inte syns i registret.

Till och med den 1 april hade totalt 1 291 anmälningar om biverkningar av coronavirusvacciner lämnats in till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Av dessa klassades 507 som allvarliga anmälningar.

En anmälning om biverkningar bedöms vara allvarlig om biverkningarna rapporteras ha lett till exempelvis dödsfall, livsfara, sjukhusvård eller funktionsnedsättning. Anmälningarna baserar sig på anmälarens egna iakttagelser, och det är ofta anmälaren själv som bedömer om biverkningen är allvarlig eller inte.