Forskare vid Helsingfors universitet protesterar mot att sitta trångt – styrelsen fick skrivelse med 799 namn

Forskare vid Helsingfors universitet oroar sig för möjligheterna att koncentrera sig i sitt arbete i framtiden. De vill att universitetet tänker om i fråga om hur arbetsplatserna disponeras. Universitetets styrelse böjer sig delvis, men inte helt, för forskarnas vädjan.

Både forskare och undervisningspersonal vid Helsingfors universitet är upprörda över att kanske tvingas arbeta så tätt inpå varandra att det hämmar koncentrationen.
Helsingfors universitets styrelse avbryter inte sitt så kallade utrymmesprogram, trots att 799 universitetsanställda bett om det i en åsiktsyttring. Det blev klart under styrelsens möte på onsdagskvällen.
ANDRA LÄSER