Erkki Tuomioja: Peter Hultqvist har fört fram finsk-svensk försvarsallians som alternativ till Nato

Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist (S) har föreslagit ett alternativ till att Finland och Sverige går med i Nato: En finsk-svensk försvarsallians med amerikansk uppbackning. Det säger riksdagsledamoten Erkki Tuomioja som hoppas att Finland överväger saken, men befarar att statsledningen redan har bestämt sig för ett Natomedlemskap.

Peter Hultqvist ska i samtal med Erkki Tuomioja ha lagt fram en finsk-svensk försvarsallians som alternativ till Nato.
09.04.2022 18:18 UPPDATERAD 11.04.2022 12:44
Den mångårige riksdagsledamoten och tidigare utrikesministern Erkki Tuomioja (SDP) är övertygad att Finland inom kort kommer att lämna in sin medlemsansökan till Nato.
– Jag säger det rakt ut: Vi kommer att lämna in vår ansökan till Nato inom några veckor eller månader oberoende av om vi borde göra det eller inte. Jag är helt övertygad om att hela den här redogörelseapparaten som har tillsatts är ett medel för att uppnå en så bred majoritet som möjligt bakom en Natoansökan. Jag har sett det i riksdagen och i diskussioner inom partiet och i andra partier. Det kommer att finnas en stark majoritet för det.
Den analysen gör Erkki Tuomioja som var inbjuden talare vid Finlands svenska socialdemokraters fullmäktigemöte på lördagen.
Tuomioja hör till de utrikespolitiska tungviktarna. Han är vice ordförande i riksdagens utrikesutskott och medlem i försvarsutskottet. Han leder också SDP:s partiinterna arbetsgrupp för utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken.

Nytt alternativ i diskussionerna

Erkki Tuomioja vill att Sverige och Finland går hand i hand: Antingen så att bägge länderna går med samtidigt, eller bestämmer att stanna utanför tillsammans.
Men Tuomioja säger att det också finns ett tredje alternativ som den senaste tiden har kastats fram i diskussioner med de regeringsbärande socialdemokraterna i Sverige.
Jag har haft åtskilliga samtal med svenska socialdemokrater och jag vet att de tar det här alternativet på allvar.
– Det tredje alternativet är att fördjupa samarbetet med Sverige och bilda en försvarsallians mellan våra två stater, ett fördrag. Finland har tidigare inte uteslutit det här, men idén har tidigare saknat stöd i Sverige, både bland dem som stödjer ett svenskt Natomedlemskap och bland Natomotståndarna, av motsatta skäl, säger Tuomioja.
Men i och med Rysslands invasion i Ukraina och den Natodebatt som pågår, har diskussionen förändrats.
– Jag har haft åtskilliga samtal med svenska socialdemokrater och jag vet att de tar det här alternativet på allvar. Men jag fruktar att vi här i Finland inte tar det tillräckligt på allvar.
Läs också: Sveriges försvarsminister Hultqvist om finsk-svensk försvarsallians: Finns inget sådant förslag på bordet

"USA med som tredje hjulet"

Tuomioja säger att det är oklart om en svensk-finsk försvarsallians vore tillräcklig.
– Det skulle innebära att USA skulle vara med som tredje hjulet, inte genom ett fördrag, men genom det samarbete som har pågått redan sedan kalla kriget och som kommer att fördjupas efter Niinistös Washington-besök där man satte i gång en process.
Vart den här processen exakt kommer att leda kan inte Tuomioja säga.
– Men det är klart att det till stora delar skulle ske som ett trepartssamarbete mellan Sverige, Finland och USA.
Svenska socialdemokrater, bland dem försvarsministern Peter Hultqvist, har föreslagit en försvarsallians mellan Sverige och Finland som alternativ till ett Natomedlemskap, säger Erkki Tuomioja. "Jag har haft åtskilliga samtal med svenska socialdemokrater och jag vet att de tar det här alternativet på allvar. Men jag fruktar att vi här i Finland inte tar det tillräckligt på allvar", säger Tuomioja.

"Krigshysterin gör det svårt"

Erkki Tuomioja säger att det nu råder en situation där alla är rädda och av förståeliga skäl upprörda över det som sker i Ukraina.
– Folk tänker: Kan Finland vara nästa offer för Ryssland? Jag tror inte på det, men vi måste vara förberedda på det och utreda alternativen, , säger Tuomioja och fortsätter:
– Det jag fruktar är att krigshysterin som bedrivs av kvällspressen i Finland gör det svårare att fatta analytiska beslut som grundar sig på en genomgång av alla alternativ och deras olika konsekvenser.
Erkki Tuomioja befarar att Finlands statsledning redan har beslutat sig för ett Natomedlemskap och säger att risken är att alla alternativ därför inte kommer att få den utvärdering de är värda.
Efter anförandet passar HBL på att fråga Tuomioja om försvarsalliansen med Sverige som ett alternativ till Natomedlemskap.

Svenskarna har inte tidigare varit med på noterna. Men nu har du fått andra signaler. Kan du berätta om det här?

– Vi har haft digitala möten med socialdemokraterna i utrikes- och försvarsutskotten i båda länderna. Vi har tagit upp saken och det har inte blivit någon negativ reaktion. Jag vet att försvarsminister Peter Hultqvist har talat med vår försvarsminister Antti Kaikkonen (C) och att idén finns uppe i diskussionen. Hur långt den sedan bär är en annan sak. Frågan tas på allvar i Sverige och jag hoppas att man skulle ta den på lika stort allvar också hos oss, säger Tuomioja.
Tuomioja säger att fördraget inte behöver vara ett evigt alternativ, utan att det kunde vara en lösning för några år framåt.
– Vi har naturligtvis hela tiden, både Sverige och Finland, fortfarande alternativet att ansöka om medlemskap i Nato. Men i dagens läge kan det vara svårt och det kan också uppfattas som en eskalation som försvårar det internationella läget. Det borde vi ta i betraktande, säger Tuomioja.
Peter Hultqvist har diskuterat förslaget också med försvarsminister Antti Kaikkonen. Arkivbild.

Är det här din idé som ett alternativ till ett Natomedlemskap? Är du den pådrivande kraften?

– Jag skulle säga att det mer är svenskarna och Peter Hultqvist.

När har förslaget seglat upp?

– I och med krisen och på grund av att opinionsklimatet i Sverige och Finland har förändrats och Nato har seglat upp som ett mycket starkare alternativ. Då har också intresset för alternativa vägar framåt dykt upp, säger Tuomioja.

Är det Peter Hultqvist, är det Ann Linde (Sveriges utrikesminister) eller vilka är det som du har pratat med?

– Det får svenskarna själva svara på, men jag har varit i kontakt med Peter Hultqvist ganska ofta och jag vet att han har talat med vår försvarsminister (Kaikkonen) om saken.

Din analys är att Finland kommer att gå med i Nato och att det kommer att ske fort.

– Som det nu ser ut har man byggt upp hela processen för att åstadkomma ett stort stöd för ett Natomedlemskap. Jag är ledsen över att vi då inte tar det här alternativet på allvar. Jag har fortfarande ingen åsikt om vilket beslut vi ska ta. Men jag har en stark åsikt om att vi borde utreda förslaget och överväga alla fördelar, nackdelar och konsekvenser, säger Tuomioja.

Har du försökt föra fram det här till Sanna Marin och Sauli Niinistö?

– Jovisst. Alla är medvetna om det här.

Och vad säger de till dig?

– Även om jag visste, kan jag inte svara på det.
Vid Finlands svenska socialdemokraters fullmäktigemöte fick Tuomiojas anförande idel lovord. I sina avslutningsord sade Tuomioja att han skulle vara mycket lugnare om den debatt som fördes inom hela SDP, vore likadan som den som förs inom det svenskspråkiga partidistriktet, FSD:
– Den diskussion vi hade i partifullmäktige förra veckan var inte av samma klass som den debatt vi hade här i dag.
HBL frågar Tuomioja vad som felades debatten vid partifullmäktige förra veckan. Det mötet hölls bakom stängda dörrar.
– Den här diskussionen var mer analytisk och öppen för olika alternativ utan att ta ställning.

ANDRA LÄSER