Microsoft bygger datacenter – men räcker elen?

Microsoft bygger jättelika datahallar i Esbo och Kyrkslätt. – Förutsättningarna är unika. Vi skulle inte kunna bygga något motsvarande utanför Stockholm, säger Patrik Öhlund, energi- och hållbarhetschef vid Microsoft.

Fortum och Microsoft bygger nya datahallar i Esbo och Kyrkslätt.
17.03.2022 19:30 UPPDATERAD 17.03.2022 21:21
Microsoft och Fortum har planer på att bygga datahallar tillsammans. Microsoft bygger hallarna, medan Fortum tar vara på värmen som uppstår då servrarna kyls ner. Avtalet mellan Microsoft och Fortum offentliggjordes på torsdagen.
Projektet är världens största värmeåtervinningsprojekt, stoltserar parterna med. Datacentrets spillvärme ska värma upp tusentals hem i huvudstadsregionen. Målet är att spillvärmen inom några år ska tillgodose 40 procent av fjärrvärmebehovet i Esbo, Kyrkslätt och Grankulla.
– Det hjälper kommunerna att dra ned sina koldioxidutsläpp, säger Fortums vd Markus Rauramo.
Ett problem som Fortum inte har löst är energilagring. Fjärrvärme behövs om vintern, men datacentret ska kylas året om. Därför kommer man också att installera luftkylning i datahallarna. Om sommaren går värmen ut i atmosfären.
– Vi har ännu inte hittat någon teknologi för värmelagring som skulle vara finansiellt lönsam, säger Timo Piispa, chef för Fortums värme- och kylverksamhet.
Fortums Nebahat Albayrak, Microsofts Pekka Horo, näringsminister Mika Lintilä (C), Fortums vd Markus Rauramo och Timo Piispa från Fortum var alla med då jätteprojektet offentliggjordes i Esbo på torsdagen.
Piispa säger att Fortum får den mängd energi som behövs utan att ta tillvara energin om sommaren. Enligt hans uppskattning kommer datacentren ge bolaget cirka 0,9 TWh i spillvärme. Enligt Piispa säljer Microsoft värmen förmånligt till Fortum.
När Google 2019 berättade om sina planer på att bygga ett datacenter i Fredrikshamn, informerade bolaget samtidigt att man hade ingått ett avtal om att köpa vindkraftsel. Något sådant avtal har Microsoft inte hunnit teckna. Men det kommer, intygar Patrik Öhlund, energi- och hållbarhetschef vid Microsoft.
– Vår ambition är att kompensera elförbrukningen med vindkraft. Vi har för avsikt att teckna långsiktiga PPA-avtal i Finland.

Microsoft har inget PPA-avtal

Power Purchase Agreement (PPA) är ett energiköpsavtal mellan en elproducent och en elförbrukare eller eldistributör.
Amazon, Google och Microsoft har kompenserat sina datacenter genom att köpa el med PPA-avtal.
De första PPA-avtalen slöts i USA under mitten av 2010-talet.
Avtalsperioden sträcker sig från 5 år uppemot 30 år. Under denna tid förbinder sig köparen att köpa elen från producenten. Det kan vara till ett fast pris, bundet till index eller använda någon form av tröskelpris.
Tack vare Microsoft kommer Finland att bygga ut vindkraften, påpekar Öhlund.
– Marknaden för vindkraft känns ur vår synvinkel bra. Den är likvid. Det finns projekt i olika storlekar.
Microsoft räknar med att initialt förbruka mellan 400–500 GWh per år. I takt med att datahallen byggs ut kommer förbrukningen öka till 700–800 GWh per år. En orsak till att valet föll på Finland är tillgången till el.
– Tredje reaktorn vid Olkiluoto gör att Finland i princip är självförsörjande av el. Det uppskattar vi.
Det är inte bara Microsoft som förbrukar el i det här projektet. Också Fortum kommer att göra av med betydande mängder el. Fortum kommer att använda värmepumpar för att höja temperaturen och kommer också att ha elektriska varmvattenberedare för att klara topparna.

Miljöförening överklagar

Juha Solantie är styrelsemedlem i Esbo miljöförening. Han har arbetat inom med energifrågor under hela sin karriär och är mycket kritisk till projektet. Datacentret kommer att öka Finlands energibehov markant.
– Det handlar om en klassisk och oerhört typisk form av greenwashing, inget annat. Det går inte att allokera förnybar el till projektet, utan att det går ut över något annat.
Enligt Solantie kommer datahallarna att konsumera el som motsvarar 3 procent av Finlands totalförbrukning. Han tycker det är orealistiskt att förvänta sig att man i snabb takt kan bygga ut vindkraften med motsvarande kapacitet.
– Fortum försöker få billig energi till att producera fjärrvärme. Projektet görs inte för att rädda världen eller av ett välgörenhetssyfte. Fortum gör det här för att tjäna pengar på klimatets bekostnad.
Esbo miljöförening har överklagat detaljplanen till Helsingfors förvaltningsdomstol.

Räcker elen till?

En annan fråga är om elen räcker till då dessa elslukande datacenter ökar förbrukningen. Peter Lund, professor i teknisk fysik vid Aalto-universitetet, undrar vad som händer om det till exempel blir en störning vid Olkiluoto under vintern.
– Kommer man att prioritera Microsoft framför konsumenterna? Är det så att Microsoft stänger först och sedan hushållen, eller är det tvärtom? När det är riktigt kallt i Finland kan det bli brist på spetskraft.
Denna fråga har aktualiserats i Sverige. För något år sedan byggde Microsoft ett betydligt mindre datacenter i Skåne i Sverige. När Pågen efteråt ville bygga ett bageri fick de avslag, eftersom kraftbolaget Eon inte kunde garantera att bageriet skulle få tillräckligt med el. Det här har fått flera kommuner och städer i Europa att tacka nej till fler datahallar.
Patrik Öhlund säger att situationen är en helt annan i Esbo och Kyrkslätt.
– Vi förutsätter att det finns tillräcklig kapacitet i elnätet och det har vi fått bekräftat av stamnätsbolaget Fingrid. Vi känner oss trygga med de beskeden vi fått.
– Vi skulle inte kunna bygga något motsvarande utanför Stockholm, eftersom elnätet kring Stockholm är begränsat jämfört med Esbo och Kyrkslätt.

Ingen landrisk

Det nya datacentret blir en del av Microsofts globala infrastruktur för molntjänster. Till den hör 60 områden för datacenter och mer än 200 center. De existerande centren har kunder i 140 länder.
Investeringen visar enligt näringsminister Mika Lintilä (C) att ett globalt storföretag som Microsoft inte upplever någon landrisk i Finland.
– Jag är glad över att Finland upplevs som ett attraktivt land att investera i, säger Lintilä.

ANDRA LÄSER