Även Kalifornien lovar ren energi 2045

Kalifornien följer nu Sveriges exempel och lagstiftar om nollutsläpp senast år 2045. Den nya lagen har undertecknats av Kaliforniens guvernör Jerry Brown vid en ceremoni i Sacramento.

Från och med 2020 kräver delstaten Kalifornien solpaneler på nästan alla nybyggda bostäder.
– Denna lag och exekutiva order styr in Kalifornien på vägen till att nå målen från Parisavtalet och längre fram, säger Brown enligt nyhetsbyrån AFP.
– Det blir inte lätt. Det blir inte omedelbart. Men det måste göras.
Sveriges klimatlag, som innebär att nettoutsläppen ska upphöra senast 2045, började gälla i år. Minst ett 20-tal andra länder och regioner har utfärdat liknande löften. Men Kalifornien är det största området hittills med en dylik lag. USA-delstatens ekonomi skulle kvala in som världens femte största om det räknades som land.

"Carbon capture"

Enligt de nya kaliforniska reglerna ska minst 60 procent av energiförsörjningen komma från förnybara källor som sol och vind. Resten kan komma från exempelvis kärnkraft.
Men även fossila källor kan kvala in så länge nettoutsläppen blir noll. Det kan ske genom att alstrad koldioxid används som bränsle eller lagras under jord, så kallad carbon capture.
Många tror dock inte det ska behövas. Utbyggnaden av solenergi växer rasande snabbt, och enstaka tidpunkter kan solen redan stå för över 50 procent av den alstrade elen i Kalifornien. Och från och med 2020 kräver delstaten solpaneler på nästan alla nybyggda bostäder.

Kina deltar

Medan USA:s federala regering under president Donald Trump på många sätt går åt motsatt håll satsar Kalifornien på en ledarroll i miljörörelsen. Denna vecka är guvernör Brown också värd för Global Climate Action Summit, ett tredagarsmöte i San Francisco om åtgärder för att hejda klimatförändringarna.
Bland deltagarna på mötet finns Kina, som är världens största förorenare men också ledande i många former av miljöteknik. Kinas delegation leds av Xie Zhenhua, landets chefsförhandlare i klimatfrågor.

ANDRA LÄSER