Seriösa klimatprogram innefattar tydliga, mätbara målsättningar

Jag tackar Sandra Bergqvist för hennes uttömmande om än generella redogörelse för SFP:s klimatpolitik (HBL 28.8.2021) i sitt svar på min insändare. I klimatfrågan måste vi vara pragmatiska, förstå helheten och fokusera på lösningar. Här är jag av samma åsikt som Bergqvist, såvida lösningarna är evidensbaserade och omsätts i handling.
I mitt svar på riksdagsledamot Norrbacks uttalande i HBL 21.8.2021 poängterade jag vikten av en faktabaserad kommunikation för att undvika torgdiskussionens svepande jargong. Därför valde jag två konkreta exempel. Jag skulle gärna sett en respons på dessa frågor i stället för den allmänna upprepning som nu serverades.
Alla som är någorlunda pålästa i ämnet vet var de största problemknutarna finns. Vi har kunskap och förmåga att lösa dem redan i dag. Här är det varken fråga om att peka finger eller förminska problemet genom att föra fram lätta och snäva deloptimeringar, som Anders Norrback antyder i sitt svar (HBL 30.8.2021). Vi behöver genomgripande förändringar i vår livsstil för att uppnå kolneutralitet 2035 och det är knappt om tid. Därför anser jag det logiskt att först fokusera på områden där åtgärderna ger den största utdelningen i förhållande till insatsens storlek.
Ett seriöst klimatprogram innefattar tydliga och mätbara målsättningar. Ett program utan definierade mål och handlingsmodeller är tyvärr bara en dröm.

Dan Björkqvist

biolog, Esbo

ANDRA LÄSER