Att ta ansvar för beslut är tecken på gott ledarskap

Många vet att justitiekanslern övervakar statsrådet, speciellt de som arbetar inom den offentliga förvaltningen. Rollfördelningen inom statsförvaltningen framgick av justitieminister Anna-Maja Henrikssons svar (HBL Debatt 3.12) på min tidigare insändare (HBL Debatt 29.11) om hennes roll i statsrådets beslut att ålägga Försörjningssäkerhetscentralen (FSC) att skaffa munskydd till Finland.
Nu verkar det som om SFP:s ordförande, justitieminister Henriksson inte sitter med då statsrådet behandlar strategier och fattar beslut om att bekämpa covid-19-pandemin (vad göra och vem gör vad?). På annat sätt kan jag inte tolka hennes svar på min insändare. Hon var så ovetande om beslutet att påföra FSC den felaktiga uppgiften att skaffa munskydden.
Dessvärre tycks det vara så att medlemmar av statsrådet skyller misstag och tillkortakommanden på tjänstemän. Vi vet att statsminister Sanna Marin och familje- och omsorgsminister Krista Kiuru skyllt på Tomi Lounema, Henrik Haapajärvi och Hanna Nohynek. Att ta ansvar för beslut och handlande är emellertid ett tecken på gott ledarskap.

Kaj Lindholm,

Kyrkslätt

ANDRA LÄSER