60 000 högstadieungdomar ska ut på konstbete

Det svenskspråkiga utbudet ökar när det kulturella storprojektet Konsttestarna går in på sitt andra läsår.

Under nästa läsår intar åttondeklassare bland annat Svenska Teaterns salong som en del av projektet Konsttestarna.
12.02.2018 07:00
Det fondfinansierade projektet Konsttestarna som går ut på att bjuda landets alla elever i årskurs åtta på gratis konstupplevelser blickar framåt mot följande säsong. Under läsåret 2018–2019 kommer 60 000 högstadieelever att besöka sammanlagt 47 olika mål runtom i landet.
– Vårt primära mål är att låta ungdomarna uppleva konst och att erbjuda dem oförglömliga upplevelser. Till konstinstitutionerna vill vi säga att här har ni er framtida VIP-publik. Ge dem ett sådant bemötande att de om några år kommer tillbaka, säger specialsakkunnig Veli-Markus Tapio vid Finska kulturfonden.
Konstinstitutionerna som finns med bland besöksmålen valdes utifrån ansökningar som förutom själva besöksprogrammet också skulle beskriva vilken sorts för- och efterarbete man skulle erbjuda för att fördjupa elevernas konstupplevelse.
I synnerhet det svenskspråkiga utbudet kommer att öka, vilket gläder ombudsman Sonja Ollas-Airinen vid Svenska kulturfonden.
– Vi har intressanta konstgrenar och föreställningar med i utbudet. Det finns också turnerande föreställningar som för konsten till eleverna, säger Ollas-Airinen.
Med på listan över utvalda exkursionsmål finns bland annat Teater Viirus, Svenska Teatern och Mellersta Österbottens kammarorkester.
Orsaken till att det är just åttorna som utgör målgruppen är att de annars ofta faller mellan stolarna när större skolkampanjer ordnas.
– Det finns ganska mycket program som riktar sig till barn i de lägre årskurserna, och till sjuorna när de börjar i högstadiet. På nian handlar det mycket om hur man söker sig vidare till fortsatta utbildningar. Men det är sällan någonting riktas specifikt till åttorna, säger Ollas-Airinen.
– De är en krävande målgrupp och det gäller för konstinstitutionerna att anpassa sin produktion och utveckla publikarbetet för högstadieeleverna, fortsätter hon.

Konsttestarna

Ett kulturellt projekt som pågår i tre läsår (2017–2020) och låter sammanlagt 180 000 ungdomar bekanta sig med konst. Det första läsåret har kommit halvvägs. Skolor i hela Finland från Hangö till Utsjoki deltar i projektet.
Förbundet för barnkulturcenter i Finland koordinerar projektet som finansieras av Suomen Kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden. Projektets helhetsbudget är 20 miljoner euro.
Alla ungdomar deltar i en konstexkursion i det egna landskapet och åker till ett besöksmål av nationell betydelse, oftast i Helsingfors. De nyländska ungdomarnas nationella mål befinner sig utanför Nyland.
Klasserna får inte själva välja sina besöksmål – jätteprojektets 130 000 exkursioner per år kräver att tidtabellerna koordineras för alla skolor, konstinstitutioner och trafikidkare.
Källa: www.konsttestarna.fi

ANDRA LÄSER