Mathandeln på webben gav S-gruppen ett lyft

Markethandeln och dagligvaruhandeln medverkade till att förbättra S-gruppens fjolårsresultat. Också bränslehandeln ökade, men hotellen och restaurangerna hade det fortsatt svårt.

S-gruppen redovisar ett starkt resultat speciellt inom dagligvaruhandeln.
Fjolåret präglades till följd av coronapandemin av en tudelning, skriver S-gruppen i presentationen av resultatet för 2021. Där handeln i stormarknader och dagligvaruhandeln ökade kraftigare än marknaden gick det inte lika bra för den övriga verksamheten.
Försäljningen i matbutikerna påverkades av restaurangrestriktionerna och av distansarbetet. Det här innebar att en del efterfrågan försköts till butiker. Webbhandeln ökade märkbart bland annat till följd av en ökad kapacitet och en ny matbutik på webben.
"År 2021 ökade försäljningen i våra matbutiker mer än vad ökningen på marknaden var. Enligt vår bedömning blev vi under andra halvåret åter marknadsledande när det gäller mathandeln på webben", säger Arttu Laine, ställföreträdare för SOK:s koncernchef i resultatmeddelandet.
Försäljningen i ABC-kedjan ökade med en dryg femtedel i fjol och S-gruppen räknar med att kedjans marknadsandel ökade inom bränslehandeln. Coronaviruset påverkade ändå restaurangerna på bensinstationerna. Varuhusen påverkades för sin del av distansarbetet som ledde till att färre kunder besökte städernas centra.

Tror på återhämtning

Hårdast drabbades i fjol hotellen och restaurangerna. De uppvisar en betydande förlust trots att försäljningen i fjol ökade jämfört med 2020. De något mildare coronarestriktionerna under sommaren och början av hösten hjälpte upp situationen något, men S-gruppen betecknar året hos hotellen och restaurangerna som det näst dystraste någonsin i affärsområdets historia.
"Utvecklingsriktningen för varuhus- och fackhandeln förebådar ett positivt jubileum för Sokos som i år fyller 70 år. Dessutom är vi övertygade om att hotellen och restaurangerna, som under hela coronatiden utvecklat sitt nätverk och sina tjänster starkt, kommer att återhämta sig", säger Laine i rapporten.

SOK-koncernen 2021:

Omsättningen var 7 797 miljoner euro (7 600 miljoner 2020).
Rörelseresultatet var 20 miljoner euro (-3 miljoner euro 2020).
Ägarkunderna fick 436 miljoner euro.

ANDRA LÄSER