Nu finns det inte längre gränser på hur många som får träffas - närkontakt ska ändå undvikas

Regionförvaltningsverket i södra Finland har uppdaterat en del av de restriktionerna som infördes i och med coronapandemin. I östra och största delen av västra Nyland upphävs restriktionerna kring sammankomster helt och hållet. I huvudstadsregionen råder ännu vissa regler. Vid större sammankomster måste det dock finnas en möjlighet till säkerhetsavstånd mellan deltagarna.

Mängden deltagare på evenemang har begränsats i över ett år, nu luckras restriktionerna kring sammankomster upp i huvudstadsregionen.
14.06.2021 13:45 UPPDATERAD 14.06.2021 14:54
Från och med den 15 juni kommer det inte längre finnas några begränsningar kring antal personer som får träffas, varken inomhus eller utomhus. Med de upphävda restriktionerna följer dock ändå vissa begränsningar.
Vid sammankomster inomhus där fler än tio personer deltar måste deltagarna kunna undvika nära kontakt med varandra. Med nära kontakt avses en distans på två meter som varar i mera än femton minuter.
Det samma gäller för sammankomster utomhus med fler än femtio personer. Utomhus finns det dock inga strikta riktlinjer på hur nära varandra deltagarna ska vara.
Hygienkraven som är skrivna i lag måste ännu följas.

ANDRA LÄSER