Frihet, fågellikhet, systerskap

Renässansmusikfestivalen Aurore uppmärksammade epokens kvinnliga kompositörer och drog paralleller mellan kvinnan som satt och komponerade i ett kloster och en burfågel.

Sopranen Anneliina Rif var solist på Aororefestivalens konsert som uppmärksammade kvinnliga renässanskompositörer.
24.01.2021 13:05 UPPDATERAD 24.01.2021 13:15

KLASSISKT

Renässansmusikfestivalen Aurore: Renässansens lärda kvinnor – Burfåglar och andra djur.
Sini Vahervuo, blockflöjt och konstnärlig planering. Solist: Anneliina Rif, sopran, blockflöjt och sinfonia. Matias Häkkinen, cembalo, orgel och dirigering, Ensemble Nylandia (Q Consort, Eloisa Consort). På programmet: Eleonora d’Este, Hildegard av Bingen, Margareta av Österrike, Isabella de’Medici, Jean Mouton m.fl.
Pauluskyrkan, Helsingfors 17.1, onlinesändning 23.1.
Aurore gjorde det igen: förenade upplevelse och kunskap, tanke och klang, det förflutna och nutid. Dessutom förenade lördagens konsert fågeltematik med kvinnliga kompositörers musik och musik knuten till kvinnliga musikers verksamhet. Den inbjöd till en något romantiserad jämförelse mellan kvinnan som sitter innanför klostrets murar och komponerar och en burfågel – associationen stod dock inte i vägen för musiken.
Ju längre bakåt i musikhistorien man går, desto oftare är upphovspersonen okänd. Det är inte alltid möjligt att fastställa vem som skrivit vad, men ger oss bevis nog för att kvinnor skrivit musik i alla tider. Musikutövandet var möjligt i miljöer som bejakade utbildning: kloster men i viss utsträckning också i adelsfamiljer. En av de ickeanonyma var Maddalena Casulana (cirka 1540–1590), som fått sin musik utgiven under eget namn.

ANDRA LÄSER