Insändare: Michelle Bachelet måste avgå

De nordiska länderna, som länge kämpat för de mänskliga rättigheterna, bör kräva att Michelle Bachelet omedelbart avgår som FN:s kommissarie för mänskliga rättigheter.
Efter sin skandalösa Potemkinresa till Kina, där hon groteskt spelade med i regimens propaganda, kan hon inte längre fortsätta som “världssamvete.”
Bachelet borde be världen om ursäkt. Egentligen borde hon skyndsamt lägga fram en plan för en internationell tribunal, i stil med Bosnien, Rwanda, och Kambodja — den enda möjliga vägen framåt vad gäller de omfattande förbrytelser som den kinesiska regimen utsätter den inhemska befolkningen i Xinjiang-regionen för. Kan hon inte det, måste hon bort.
Varför Bachelet så skamligt kapitulerat för regimen är en gåta. Hon har ju själv ända sedan 2018 uttryckt oro för situationen i Xinjiang. Men, väl i Kina rekommenderade hon att de kinesiska myndigheterna ska inspektera sina egna förbrytelser!
Detta just som vi ånyo, via nya läckor, fått bekräftelse på att det är partichefen Xi Jinping personligen som beordrat kampanjen, med allt från gigantiska utomrättsliga straffläger, tvångsarbete, splittring av familjer och massomhändertaganden av barn, och ett "bulldozande" av inhemska kulturer, religion, och språk — ett folkmord, som syftar till att utradera hela dem. Allt är utförligt dokumenterat.
Många av oss varnade redan innan resan för att den skulle regisseras mycket hårt. Så går det ju till i Xi Jinpings Kina: Alla som väljs ut att prata med Bachelet skulle enbart göra så under hot och tvång.
I september i fjol verkade det som att Bachelet fattat galoppen. Hon sade att resan inte kunnat arrangeras, och att hon nu skulle publicera sin egen rapport. Vid denna tidpunkt förelåg ju redan Uyghur Tribunal in London, med noggrant utvärderade vittnesmål och faktamaterial. Dess arbete prisades av Bachelet’s kontor! Men sedan blev det ingen rapport. Bachelet måste förklara varför — och dessutom varför hon släppte huvudvillkoret för resan: ett meningsfullt besök i Xinjiang.
Vad hände egentligen? Tvingades Bachelet av sin chef, FN:s generalsekreterare Antonio Guterres, att ändra planen? Han flög ju till Peking för en tête-à-tête med Xi Jinping i februari 2022, och talade plötsligt på nytt om att Bachelets besök skulle bli av.
I nästa stund kapitulerar de i stället för regimens krav att hårdregissera alltsammans. Varför? Kinesiska påtryckningar och hot?
Bachelet och Guterres har skänkt Kina en propagandaseger, och gjort miljoner uigurer och kazaker besvikna — de hade hoppats att Bachelet och FN skulle kunna göra skillnad. I stället blev det platt fall.
Inte nog med det. Till allas förvåning sade Bachelet dessutom att hennes resa inte var den undersökning som världen förväntat sig. Hon presenterade heller ingen plan för någon sådan undersökning.
Detta är en ny utmaning för alla de som i åratal velat se en meningsfull undersökning på plats i Xinjiang, i FN:s regi, som ett nödvändigt första steg innan de kunde göra mera mot Kina. Men nu kryper FN i stoftet för det mäktiga Kina.
Det därför tid att inse att vi redan har hela berg av trovärdig bevisning om de omfattande förbrytelserna. Ännu mer kom fram under Bachelets resa. Alla oberoende bedömare är ense om att den kinesiska regimen är skyldig till omfattande brott mot mänskligheten, och att det redan föreligger folkmord — som Londontribunalen och andra redan konstaterat.
Kofi Annan, den tidigare generalsekreteraren i FN, vidhöll att vi inte får låta folkmord gå obestraffade: Då underlättar vi för nästa omgång.
Bevismaterialet gör det till en plikt, under internationell rätt, att världens demokratier med Norden i spetsen samlar sig till en riktig internationell tribunal om Kina. Detta går inte att förhala längre. Annars blir vi alla medbrottslingar.
Bachelet och Guterres har skänkt Kina en propagandaseger, och gjort miljoner uigurer och kazaker besvikna — de hade hoppats att Bachelet och FN skulle kunna göra skillnad.
Magnus Fiskesjö, forskare, Cornell University, USA
ANDRA LÄSER