Regeringens budgetförhandlingar har inletts – "Mycket nära en gemensam syn på skatterna"

Sysselsättningen och klimatfrågorna är fortfarande under diskussion då regeringens budgetförhandlingar började på tisdagen.

Regeringskvintetten kommenterade på tisdagsmorgonen de kommande förhandlingarna innan de gick in i Ständerhuset.

Regeringens budgetförhandlingar för 2022 inleds i dag, tisdag.

Regeringskvintetten har redan under flera dagar diskuterat flera av frågorna. Men statsminister Sanna Marin (SDP) säger att det fortfarande finns en del öppna frågor gällande klimat och sysselsättning.

– Men det har också skett framsteg på många punkter, säger Marin.

Marin och de andra partiledarna i kvintetten kommenterade på tisdagsmorgonen de kommande förhandlingarna innan de gick in i Ständerhuset.

Statsministern säger att man är mycket nära en gemensam syn på skatterna. Finansminister Annika Saarikko (C) är benägen att hålla med, men påpekar att helheten fortfarande är öppen.

Sysselsättningsåtgärder

Saarikko säger att en ökad sysselsättningsgrad är nyckeln till att den ekonomiska tillväxt som man just nu ser i Finland ska fortsätta.

Hon säger att man nu måste fokusera på sysselsättningsåtgärder som ger snabba resultat. Dessa gäller studerandes inkomstgränser, pensionärer och arbetskraftsinvandring.

Regeringen har tidigare åtagit sig att fatta beslut om sysselsättningsåtgärder som stärker de offentliga finanserna med 110 miljoner euro. Saarikko framhåller att detta stora, strukturella sysselsättningspaketet är ett beslut som gäller för hela regeringsperioden.

Klimatförhandling

Speciellt klimatfrågorna har väckt diskussion mellan partierna. Vänsterförbundet och De Gröna har talat om budgetförhandlingarna som en klimatförhandling.

Ambitionen är att Finland ska bli ett koldioxidneutralt land 2035.

Undervisningsminister Li Andersson (VF) säger att hon litar på att regeringen når konsensus gällande klimatåtgärderna. Andersson menar att regeringen också tidigare har visat prov på sin förmåga att komma överens.

–  Vi ser det som självklart att de klimatmål som vi har kommit överens om är lika bindande som de mål som vi till exempel har satt för sysselsättningen.

Inrikesminister Maria Ohisalo (Gröna) säger att man har kommit framåt i förhandlingarna vad beträffar klimatfrågan. Genom besluten måste Finland förbinda sig till att minska sina klimatutsläpp med 11 miljoner ton, enligt Ohisalo.

– Vi är på god väg. Vi har utfört hälften av de åtgärder som behövs för att nå klimatmålet. Nu behövs resten av åtgärderna, säger hon.

Ohisalo framhåller att klimatfrågan är gemensam för alla partier. Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) säger att också SFP ställer sig bakom effektiva klimatåtgärder.

– Vi vill också att vi grundar våra beslut på forskning så långt det bara går, säger Henriksson.

Avslutas på onsdag

Marin säger att tisdagens förhandlingar troligen fortsätter till sent på kvällen. Tanken är att förhandlingarna kan avslutas på onsdag.

Budgetförhandlingarna utgår från Finansministeriets budgetförslag som presenterades i mitten av augusti. Enligt förslaget uppgår de statliga utgifterna till 63,2 miljarder euro nästa år. Det här innebär att budgetpropositionen har ett underskott på sammanlagt 6,7 miljarder euro, som ska finansieras med lån.

ANDRA LÄSER