Många lever med en färdigplanerad begravning

Dagligen utträder omkring 50 finländare ur den evangelisk-lutherska kyrkan. Att allt fler gör så leder till nya frågeställningar för anhöriga i samband med begravningar. Önskade en person som inte var medlem i kyrkan fortfarande en kyrklig begravning? Om inte, hur går då en begravning till?

Även om den döda inte varit medlem i kyrkan är det fullt möjligt att hyra ett kapell för en begravningsceremoni.
Sofia Westerholm
28.06.2018 11:00
Då allt fler väljer att utträda ur kyrkan, uppstår nya frågeställningar angående begravningsarrangemangen. En kyrklig begravning är inte längre en självklarhet för alla och civila begravningar medför flera nya frågor och beslut för de anhöriga.
– Genom att ha sina önskningar nedtecknade underlättar man enormt för de anhöriga som ska arrangera begravningen i en annars tung tid, säger Synnöve Murtonen på begravningsbyrån Mikko Mononen Oy.
I dag finns möjligheten att från begravningsbyråerna gratis hämta ut dokumentet "Mina begravningsarrangemang", där man själv kan fylla i hur man en dag önskar att ens begravning ska se ut.
Bland dem som valt att lämna kyrkan finns inte enbart yngre personer. Även många äldre har valt precis samma väg.
– Allt oftare stöter vi på att äldre som gått bort inte har hört till kyrkan. Det är faktiskt överraskande många äldre som valt att utträda ur kyrkan, säger Denise Lönnblad på begravningsbyrån Armas Borg & co Ab.
Hon berättar att till exempel frågan om kvinnliga präster varit en stor orsaksfaktor till att äldre gått ur kyrkan.
– Det finns många äldre som utträtt för att kvinnor har fått bli präster men också många som utträtt av motsatt orsak, då kvinnor inte har fått arbeta som präster.

Kyrklig ceremoni eller inte

Oavsett om man är gammal eller ung, är det alltid viktigt att tala om för anhöriga ifall man bestämt sig för att lämna kyrkan.
– Det har flera gånger hänt att det kommit som en chock för anhöriga i samband med begravningsplaneringen att en person inte hört till kyrkan, berättar Murtonen.
Om de anhöriga inget vetat, är det också svårt för dem att fatta alla beslut kring begravningen.
Har man lämnat kyrkan av ekonomiska orsaker kanske man ändå önskar sig en kyrklig begravning. Om orsaken var kyrkans värderingar kan situationen vara en helt annan. Det är därmed också viktigt att upplysa de närmaste om orsaken till att man lämnat kyrkan.
Både Lönnblad och Murtonen säger att det är rätt jämnt fördelat om man väljer en kyrklig begravning eller inte. För en kyrklig begravning krävs det att man diskuterar med prästen och får hens samtycke till att välsigna personen till graven.
Ett annat alternativ är att hyra kyrkans kapell men sedan ordna med en egen talare.
– Det finns talare man kan hyra in eller så kan till exempel någon nära anhörig fungera som talare, säger Murtonen.
Priset för att hyra ett av kyrkans kapell varierar beroende på kapell och veckodag.
– Exempelvis Sandudds kapell kostar 310 euro att hyra från tisdag till fredag och 520 euro på lördagar, berättar Murtonen.
Vill man ha en ceremoni helt utan kyrklig koppling finns olika privatägda kapell att hyra, exempelvis Sandudds Krematoriekapell.
Ytterligare ett alternativ finns att tillgå.
– Det finns även de som inte vill ha någon ceremoni alls och då är kremering eller gravsättning direkt också möjlig, säger Murtonen.
Oavsett om man är medlem i kyrkan eller inte begravs man sedan på församlingens begravningsplats. Kostnaden för gravplatsen är densamma för medlemmar som för icke-medlemmar.

Klokt att skriva ner

Begravningen kan vara ett svårt ämne att ta upp till diskussion. Många tycker därför att det är bekvämare att skriva ner sina tankar och önskningar.
Dokumentet "Mina begravningsarrangemang" blir allt vanligare och även om det kan kännas konstigt att sitta och planera sin begravning, rekommenderas det starkt.
– Dokumenten är inte alls ovanliga i dag och underlättar mycket för de anhöriga, berättar Lönnblad.
I dokumentet tecknar man ner detaljer kring hurdan begravning man önskar sig. Det kan handla om både mer och mindre specifika detaljer, allt från var man vill att begravningen hålls till vilka musikstycken man föredrar. Ifall man önskar sig en kyrklig begravning eller inte kan också skrivas in i dokumentet.
– En del skriver till och med klart sina egna dödsannonser, säger Lönnblad.
Att grundligt planera sin egen begravning är ingen dum idé, även om det kan kännas konstigt.
– Man undviker på så vis att de anhöriga en dag tvingas sitta och skrapa sig i huvudet och oroa sig för att de fattat beslut emot ens önskningar, konstaterar Lönnblad.

Så har kyrkans medlemsantal minskat

Medlemmar i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
2008: 4 294 214
2009: 4 266 755
2010: 4 200 915
2011: 4 170 748
2012: 4 146 056
2013: 4 100 432
2014: 4 034 235
2015: 3 999 414
2016: 3 951 785
2017: 3 904 284

ANDRA LÄSER