Ryska ägandet i Fennovoima ökar

Ryska RAOS Voimas andel av kraftbolaget Fennovoima ökar till 35,8 procent. Det sedan byggbolaget SRV i fredags sålde sitt innehav i kärnkraftbolaget.

Fennovoima bygger ekonomibyggnader och schaktar jord på området där det nya kärnkraftverket ska byggas.
07.02.2022 17:07
Byggbolaget SRV meddelade i fredags att det säljer sin andel på 1,8 procent av aktierna i Fennovoima. Samtidigt lösgör sig SRV från de projektledningsuppgifter bolaget haft vid bygget på Hanhikiviudden i Pyhäjoki. Köpare är ryska RAOS Voima.
"SRV är inget energibolag och använder inte heller speciellt mycket energi. Vi gick in i projektet 2015 med tanke på den affärsverksamhet byggverksamheten kunde ge", säger SRV:s vd Saku Sipola i SRV:s pressmeddelande.
Sipola påpekar att de projektledningsuppdrag som låg som grund för ägandet aldrig blev verklighet. Därför beslöt SRV att sälja sin andel av projektet.
Köparen RAOS Voima är finländskt dotterbolag till Rusatom Energy International. RAOS Voimas uppgift är att äga aktierna i Fennovoima. Till samma företagsgrupp hör övriga företag inom Rosatom som ska bygga kärnkraftverket i Pyhäjoki nyckelfärdigt.
Den ryska andelen av Fennovoima stiger i och med fredagens affär från 34 till 35,8 procent. Andelen kan enligt finsk lagstiftning stiga till 40 procent, men inte högre än så. Det betyder att den inhemska andelen ska vara 60 procent.

Många velat sälja

SRV är inte det enda företag som under de senaste åren velat bli av med sin andel i Fennovoima. De finländska ägarna har alla organiserat sig i Voimaosakeyhtiö SF där stora ägare är börsbolagen Outokumpu och Fortum samt en lång rad mindre företag och kommunala energibolag och kommuner.
– Jag har inte sett att det skulle ha varit någon större rörelse bland ägarna fast SRV nu sålt sina aktier, säger Voimaosakeyhtiö SF:s styrelseordförande Timo Honkanen.
Honkanen är vd för Åbo Energi som äger drygt två procent av Fennovoima.
De delägare som vill dra sig ur Fennovoima och Voimaosakeyhtiö SF måste hitta en köpare som är villig att fylla en lång rad villkor, bland annat ta över de skyldigheter i anslutning till kärnkraftverksbygget som den ursprungliga ägaren hade Voimaosakeyhtiö SF:s vd Matti Suurnäkki bekräftar att det ställs vissa krav på nya ägare. Vilka de kraven är uppger han att är konfidentiellt.
Flera ägare har de senaste åren offentligt uppgett att deras aktier är till salu. Bland dem finns till exempel Valio. Ägare som Boliden, S-Voima och Keskos Kestra Kiinteistöpalvelu har kvar sina andelar, men deltar inte längre i den fortsatta finansieringen av kärnkraftverket.
Ingen av de delägare HBL talat med är redo att kommentera ägandet i Fennovoima. Intresset för att ha kvar aktierna kan ändå ha ökat under vintern när elpriset nått nya rekordnivåer, uppger några.
För att aktieaffären mellan SRV och RAOS Voima ska gå igenom krävs ännu ett godkännande från Arbets- och näringsministeriet.

Kraftigt försenat

Fennovoimas kärnkraftverk ligger knappa tio år efter sin ursprungliga tidtabell. Hade allt gått planenligt skulle kraftverket redan ha producerat el. Just nu är siktet inställt på byggstart 2023 och elproduktion 2029.
Förra veckan meddelade Strålsäkerhetscentralen Stuk att centralen nu tar itu med granskningen av Fennovoimas säkerhetsrapporter. De rapporterna måste godkännas innan Fennovoima får tillstånd att börja bygga. Fennovoima siktar på att leverera de sista rapporterna till Stuk inom februari. Schaktningsarbetet och övriga förberedande markarbeten på kraftverksområdet i Pyhäjoki pågår redan för fullt.
Att projektet är så försenat beror till stora delar på de stränga krav på säkerhetsrapporterna Stuk ställer. Det har också förekommit problem med olika arbetskulturer och olika säkerhetsuppfattningar på bygget.

Många ägare

Fennovoima ägs till 35,8 procent av ryska RAOS Voima, medan inhemska Voimaosakeyhtiö SF äger 64,2 procent.
Till Voimaosakeyhtiö SF hör som stora aktieägare bland annat Outokumpu och Fortum. Bland de kommunala ägarna finns Åbo Energi, Vanda Energi, de kommunala energiverken i Kronoby, Jakobstad och Nykarleby samt Borgå Energi. Också Raseborg äger en liten andel.
Ryska Rosatom bygger kärnkraftverket på Hanhikiviudden i Pyhäjoki nyckelfärdigt.
Kraftverket får en effekt på 1 200 megawatt och kostnaden beräknas till mellan 7 och 7,5 miljarder euro.

ANDRA LÄSER