SDP vill trygga finansieringen av kommunernas tjänster

Genom att reformera utjämningen av skatteinkomsterna mellan kommunerna kan man säkerställa att nyttan av reformen inte inflyter till några få kommuner.

I en HBL-ledare (28.5) ”Marins socialistiska manifest” behandlas partiordförande Sanna Marins kommentar om den kommunala beskattningen. SDP har som målsättning att beskattningen ska bli mera rättvis så att inkomstbeskattningen för låg- och medelinkomsttagare sjunker och att de med högre inkomster betalar sin beskärda del. Samtidigt vill vi säkerställa en tillräcklig skattebas för finansieringen av viktiga välfärdstjänster.
Det är helt korrekt att kommunalskatten är delvis progressiv tack vare de avdrag som finns.
Beskattningen i Finland är däremot inte progressiv i sin helhet. Många av de som har de största inkomsterna betalar i dag en betydligt lägre skattesats på sina kapitalinkomster än till exempel en medelinkomsttagare på sin lön.
Såklart skulle en förändring av den kommunala beskattningen och kapitalbeskattningen kräva eventuella justeringar av bland annat statsandelssystemet. Samtidigt skulle låg- och medelinkomsttagare gynnas av en omläggning. Till exempel en reform av kapitalbeskattningen är värd en separat debatt, eftersom det för närvarande inte betalas någon skatt på dem till kommunerna, även om kapitalinkomsttagarna har lika tillgång till kommunala tjänster. Enligt grundlagen har kommunernas beskattningsrätt och tolkningen hittills varit att alla invånare borde delta. Genom att reformera utjämningen av skatteinkomsterna mellan kommunerna kan man säkerställa att nyttan av reformen inte inflyter till några få kommuner.
En rättvis beskattning har alltid varit en viktig utgångspunkt för SDP. Skatt enligt betalningsförmåga är nämligen en viktig grund för en stark gemensam välfärd. SDP vill slå vakt om utbildning, social- och hälsovård, äldreomsorg och en aktiv sysselsättningspolitik.
Den socialdemokratiskt ledda regeringens arbete att äntligen åstadkomma en social- och hälsovårdsreform utgör ett tydligt exempel på vår vilja att utveckla vården och omsorgen, göra tillgången till välfärdstjänster mera jämlik och säkerställa en långsiktig och hållbar finansiering. När detta mycket praktiska arbete är färdigt återkommer jag gärna till skribentens filosofiska inslag och spekulationer om partiets linje.

Antton Rönnholm,

partisekreterare, SDP

Svar I Finland genererar en liten minoritet av inkomsttagarna (15,4 procent) mer än hälften (55 procent) av inkomstskatten. Samtidigt bidrar en tredjedel (30 procent) av inkomsttagarna enbart med två procent. Progressionen syns glasklart i statistiken: de som tjänar 30 000–40 000 euro om året bär den största bördan.

Torsten Fagerholm,

ledarskribent, HBL

ANDRA LÄSER