LNG-fartyget förväntas anlända till Ingå kring jul – arbetet i hamnen färdigt

Sedan augusti har arbetet med hamnterminalen för ett flytande LNG-fartyg i Ingå hamn i Joddböle varit i full gång och nu står det klart.

Gasgrids vd Olli Sipilä i Ingå i november i när arbetet var i full gång.
Jesper Sundströmjesper.sundstrom@vastranyland.fi
21.12.2022 12:02
Det meddelar Gasgrid Finland. Arbetet omfattade bland annat nödvändiga system, kaj- och förtöjningsplatser samt ett 2,2 kilometer långt förbindelserör mellan hamnen och Gasgrids gasöverföringsnät.
Gasgrids vd Olli Sipilä uppger också i ett pressmeddelande att det flytande LNG-terminalfartyget Exemplars förväntas komma till Ingå i slutet av den här veckan eller i början av nästa.
LNG-fartyget Exemplar är på väg mot Ingå.
"Färdigställandet av hamnkonstruktionerna är en viktig milstolpe för hela projektet med det flytande LNG-terminalfartyget. Allt är nu så klart att Exemplar i december kan ankra säkert i djuphamnen i Ingå och kopplas till Gasgrids gasöverföringsnät", säger han och fortsätter:
"Beräknad ankomsttid är 25-28 december beroende på väderförhållanden. Vi har hela tiden strävat efter att den kondenserade naturgas som finns ombord på LNG-terminalfartyget ska kunna börja användas redan under denna vinter. Förverkligandet av detta mål är nu mycket nära."
”Vi har hållit den planerade och exceptionellt strama tidtabellen”, konstaterar Esa Hallivuori.
Gasgrid konstaterar också att terminalfartygsprojektet tryggar gasförsörjningen i Finland ”långt in i framtiden och ersätter tidigare gasleveranser från Ryssland till Finland.” Gasgrid uppger att Exemplar innehåller cirka 68 000 ton LNG, alltså kondenserad naturgas.
”Projektet möjliggör också gasleveranser till de baltiska staterna och till och med Polen via gasledningen Balticconnector”, går det även att läsa i pressmeddelandet.
Fartyget är som kommer till Ingå 291 meter långt. Fartygets fästs vid dykdalber som i sin tur är fästa vid stålpollare. Gasgrid uppger att 112 stålpollare har förankrats i urberget med över 30 meter långa bopålar. 

ANDRA LÄSER