Lovisa stad uttrycker stöd för utvisningshotad irakisk familj

Den irakiska familj som hotas av utvisning i Lovisa fick stöd från oväntat håll på tisdagen. Nu sällar sig Lovisa stads ledning till dem som motsätter sig utvisningen.

– Vi riktar vår förhoppning till att ansvariga beslutsfattare och myndigheter ännu en gång kunde försäkra sig om att alla aspekter är beaktade, inklusive hur denna familj starkt har rotat sig i Lovisa och lever i vår gemensamma vardag, skriver Lovisa stads ledning i ett pressmeddelande.
Mer än 3 500 människor i Lovisa med omnejd har de senaste två dagarna slutit upp för att motsätta sig utvisningen av den irakiska familjen som har integrerats väl i Lovisa. Av familjens sju barn är det fem som redan talar finska och de tre yngsta är födda i Finland.
– Det är fint att se en sådan humanism. I Lovisa finns en bra gemenskap och det är glädjande att så många engagerar sig när det gäller tryggheten och välbefinnandet för en lokal familj. Denna familj ryms och har livsinnehåll i Lovisa, skriver Lovisa stad.
Lovisa har sedan senaste höst letts av stadsdirektör Jan D. Oker-Blom (SFP) som har ett förflutet i kommunpolitiken i Helsingfors. Lovisa stads pressmeddelande har utöver Oker-Bloms underskrift också undertecknats av stadsfullmäktiges ordförande Otto Andersson, vice ordförande Janne Lepola och Keijo Tähtinen liksom stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén, vice ordförande Arja Isotalo och Juha Karvonen.
ANDRA LÄSER