Coronaläget i Helsingfors: Hoppingivande tecken

Borgmästare Jan Vapaavuori göt olja på coronavågorna under onsdagen: i Helsingfors är läget tillsvidare under kontroll. Under det senaste dygnet minskade antalet nya bekräftade fall.

Restriktionsåtgärderna har bromsat virusspridningen i Helsingfors, enligt borgmästare Jan Vapaavuori.
01.04.2020 18:44 UPPDATERAD 01.04.2020 19:16
Det isolerade Nyland och Helsingfors utgör fortfarande smittohärdens brännpunkt i Finland. Av sammanlagt omkring 1 450 fall i hela landet hade över en tredjedel, 498, registrerats i Helsingfors till och med onsdagen. Inom HUS-området låg siffran på 931.
Under sin presskonferens, som delvis hölls på svenska, presenterade Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori (Saml) ändå försiktigt positiva tecken. Under det senaste dygnet registrerades 37 nya fall i Helsingfors, vilket är mindre än genomsnittet de senaste dagarna.
Corona kan döda, men det kan stillasittande också göra.
– Det tyder på att restriktionsåtgärderna i kombination med stadsbornas ansvarsfulla agerande haft en viss effekt, sade Vapaavuori, som ändå tillade att det inte går att dra definitiva slutsatser utifrån en enskild siffra.
– Men det ser bra ut: vi har lyckats bromsa epidemins spridning, framhöll han.

Helsingfors stärker coronaservicen

Enligt Vapaavuori har också stadens vårdkapacitet hittills stått pall för trycket.
– Coronahälsostationerna i Dal och Malm fungerar och har tillsvidare tillräcklig kapacitet. Vid Dals sjukhus verkar nu den första coronaavdelningen med plats för 27 patienter, sade Vapaavuori.
Staden är ändå beredd på att läget kan förvärras och att sjukfrånvaron bland vårdpersonalen kan öka. Då kan bland annat personalöverföringar från andra enheter eller rekrytering av studerande bli aktuellt, enligt Vapaavuori.
Staden vill också förbättra familjernas möjlighet att få hjälp i svåra situationer. Serviceutbudet stärks genom en förnyad telefontjänst vid socialrådgivningen.
– Nu kan familjerna på ett enda nummer och med låg tröskel få tillgång till familjecentrens tjänster om de behöver hjälp och råd för att klara utmaningarna i vardagen. Genom numret kan man bland annat få kontakt med familjerådgivningsbyrån, hemservicen och socialhandledningen, sade Vapaavuori.
Numret är 09 3101 5454.
En del av stadens tjänster har stängts på grund av virusläget, medan behovet av arbetskraft inom andra områden skjutit i höjden. Helsingfors grundar därför en så kallad Expertbank för att se till att de anställdas insatser utnyttjas där behovet är störst.
Den går till så att den anställda anmäler sig till Expertbanken, varefter personer i chefsställning avgör var den anställdas kunnande kan göra mest nytta. En person kan vara överförd till andra sysslor på detta sätt i högst åtta veckor.

Ställer in evenemang

Coronakrisen påverkar också de stora publikevenemangen i Helsingfors. Redan nu är det klart att Helsingforsdagen den 12 juni kommer att firas på distans i form av webbevenemang och olika initiativ på sociala medier. Här efterlyser staden goda idéer för distansfirande.
Det internationella bildkonstevenemanget Helsingforsbiennalen som också skulle ha öppnats den 12 juni skjuts upp. Enligt Vapaavuori är alternativen just nu att öppna biennalen i början av augusti eller att skjuta fram den till sommaren 2021.
Vapaavuori vill samtidigt påminna om vikten av att inte försjunka i apati hemma i soffan utan se till att motionera tillräckligt trots det exceptionella läget:
– Corona kan döda, men det kan stillasittande också göra.

ANDRA LÄSER