Näringsförbud på obestämd tid?

Hur är det fatt med regeringens risk- och makthantering, med tanke på enskilda entreprenörer, kultur och näringsfrihet? Förtroendet urholkas och rättsmedvetandet sätts på spel medan makthavarna tillämpar extraordinära åtgärder på obestämd tid.

Regeringen Marin har bara med efterklokhet och under tvång från grundlagsutskottet tagit hänsyn till näringslivet och kultursektorn.
13.01.2022 14:39 UPPDATERAD 13.01.2022 16:26
Under coronapandemin har regeringen gjort långtgående inskränkningar i näringsfriheten, i folkhälsans namn. Men i vilken utsträckning är dessa ingrepp motiverade, och hur länge ska de fortgå? Detta grubblar entreprenörer, enskilda näringsidkare och frilansar på.
Regeringen Marin har vid olika tillfällen reagerat med efterklokhet och under tvång, varmed grundlagsutskottet tvingats ryta till: kräva kompensation till de drabbade, yrka på region- och restaurangspecifik flexibilitet. Likaså dröjde det en smärre evighet innan coronaintyget infördes – för att sedan läggas på hyllan igen.
Dubierna växer kring regeringens prioriteringar. Hos småföretagare, kulturfolk, turismnäringen och hela upplevelseindustrin råder en osalig magkänsla: var går gränsen för maktkoncentrationen, för godtycklig maktutövning? Läget upplevs alltmer svårsmält.

ANDRA LÄSER