Näringsförbud på obestämd tid?

Hur är det fatt med regeringens risk- och makthantering, med tanke på enskilda entreprenörer, kultur och näringsfrihet? Förtroendet urholkas och rättsmedvetandet sätts på spel medan makthavarna tillämpar extraordinära åtgärder på obestämd tid.

Regeringen Marin har bara med efterklokhet och under tvång från grundlagsutskottet tagit hänsyn till näringslivet och kultursektorn.
LedareTorsten Fagerholm
13.01.2022 14:39 UPPDATERAD 13.01.2022 16:26
Under coronapandemin har regeringen gjort långtgående inskränkningar i näringsfriheten, i folkhälsans namn. Men i vilken utsträckning är dessa ingrepp motiverade, och hur länge ska de fortgå? Detta grubblar entreprenörer, enskilda näringsidkare och frilansar på.

ANDRA LÄSER