Gazprom planerar glassiga kontorskomplex på svenska fornlämningar i Sankt Petersburg

Staden Nyen var en mångkulturell smältdegel där det talades svenska, finska, ryska och tyska. Nu heter staden Sankt Petersburg och ett kontorsbygge hotar kvarlämningarna av svenska fästningar. Barbari, säger arkeologer och historiker.

Gazprom Neft planerar att bygga ett kontorskomplex och en park på området. Det japanska arkitektföretaget Nikken Sekkei vann tävlingen om hur området ska planeras. Så här föreställer de sig Ochta-udden i framtiden. (edited)
08.05.2021 18:00
Den lilla halvön som skjuter ut i Nevafloden är överbevuxen med sly. Här bildar floden Neva och ån Ochta en udde. Inne bland björkdungarna, någon meter under jord, ligger kvarlämningar av de urgamla svenska fästningarna Landskrona och Nyenskans.
– Som ni ser finns här inte mycket att bevara, säger en av de anställda på pressavdelningen för Gazprom Neft. Han gör en gest mot slyskogen.
Det går inte att se lämningarna. Efter att utgrävningarna gjordes och värdefulla artefakter togs tillvara täcktes de gamla vallgravarna åter över med jord, för att skydda det bevarade trävirket.

ANDRA LÄSER