Tidskriften Löntagarens öde i vågskålen i november

Löntagarens öde har stått öppet sedan FFC blev tvunget att minska sin budget för nästa år. Medlemsförbunden har minskat sina andelar till FFC och fackcentralen måste banta sina utgifter från 12 miljoner euro i år till 10 miljoner euro nästa år. FFC:s ledningsgrupp diskuterade läget på måndagsförmiddagen, men fattade ännu inga beslut, säger FFC:s ordförande Jarkko Eloranta till FNB.

FFC:s deltidsarbetande ombudsman på Åland Henrik Lagerberg visar alla medlemstidningar som utkommer på finska och Sturle Fjäder, ordförande för FFC:s lokalorganisation på Åland, håller upp den enda svenska tidningen Löntagaren som nu hotas av nedläggning.
FFC:s medlemsförbund har tidigare betalat 7 procent av intäkterna för medlemsavgifter till FFC, men nästa år får fackcentralen bara 6 procent. Därför ser FFC nu över sin verksamhet och inleder samarbetsförhandlingar den 24 oktober. FFC:s styrelse ska besluta om framtiden den 7 november.

Tidning och kurser på svenska

FFC:s ordförande Jarkko Eloranta säger att Löntagarens öde hänger ihop med den finska systertidningen Palkkatyöläinens dito och med medlemsförbundens vilja att prenumerera på tidningen till sina medlemmar.
– En tredjedel av materialet kommer från Palkkatyöläinen. Om vi lägger ner Palkkatyöläinen blir det dyrt att producera motsvarande material på svenska, säger Eloranta och påpekar att också tryck- och postutgifter väger in.
Enligt Löntagaren har FFC-förbunden totalt över 30 000 svenskspråkiga medlemmar. Löntagaren har en upplaga på nästan 18 000 exemplar. FFC ordnar också kurser och evenemang på svenska, delvis för att alla medlemsförbund inte har svensk kursverksamhet.
Eloranta påpekar att samma mönster inte gäller för alla medlemsförbund.
– De stora förbunden, till exempel JHL som jag kommer ifrån, har också mycket aktiviteter på svenska och webbsidor på svenska.
Löntagaren har en och en halv anställd och dessutom har FFC ett svenskt organisationsombud.

Oklart om Åland

Bland andra ordföranden för FFC:s lokalavdelning på Åland Sturle Fjäder har oroat sig för Löntagaren och FFC:s svenskspråkiga service. Den åländska ombudsmannen går i pension vid årsskiftet och det är oklart om han kommer att få en efterträdare. Eloranta förklarar att FFC och Sjömansunionen delat på kostnaderna för ombudsmannen och att Sjömansunionen meddelat att den inte längre kommer att delta. FFC söker därför samarbete med andra medlemsförbund.
– Men det är ärligt att säga att om det bara är FFC som betalar kommer vi inte att ha ett ombud på Åland, säger Eloranta.
ANDRA LÄSER