Insändare: Finland borde beakta Rysslands synpunkter

06.11.2022 14:14
Erkki Lyytikäinen skriver (HBL 23.10) ”det tyngst vägande ändamålet med Natomedlemskapet är att Ryssland aldrig mera vågar attackera vårt land”. Han nämner också att hans far stupade i kriget mot Sovjetunionen. Min far var också med i kriget, men han överlevde och efteråt levde han liksom vi alla i fred i årtionden i det neutrala Finland.
Natos anhängare framhåller ofta att Nato är en försvarsallians som inte hotar någon. Mem så ser det inte ut ur Rysslands synvinkel, och det borde vara självklart att man i Finland beaktar Rysslands synpunkter. Finlands långa gräns mot Ryssland kan ingen militärallians, hur mäktig den än är, förändra. Inte heller kan man ändra det faktum att S:t Petersburg ligger bara några hundra kilometer från den finska gränsen.
Enligt tidningsuppgifter innefattar regeringens lagförslag om Finlands medlemskap i Nato inga begränsningar för alliansens rätt att placera kärnvapen och permanenta baser på finsk mark. Det betyder att alliansen, det vill säga i praktiken USA, när som helst kan placera kärnvapen intill Rysslands gräns, alldeles nära S:t Petersburg. Det är svårt att föreställa sig en farligare situation för Finland.
Carola Sandbacka Mounce, Swansea, Wales

ANDRA LÄSER