Butikskedjorna söker modeller för näthandeln

Att göra matuppköpen på nätet intresserar framförallt barnfamiljer som vill spara tid och underlätta vardagen.

Dagligvaruhandeln letar fortfarande vettiga sätt för att få näthandeln att fungera. Den utgör i dag bara smulor av den totala omsättningen.
Både S-gruppen och Kesko uppger att barnfamiljerna är den överlägset största kundgruppen i näthandeln. De står för ungefär 70 procent av inköpen.
– Den andra gruppen som ökar en aning är äldre. Då servicen utvecklas och tjänsten blir lättare att använda finns det potential i den gruppen, säger Jarkko Vippola som är utvecklingschef för S-gruppens näthandel.
I huvudsak erbjuds två olika alternativ just nu: att få inköpen hemkörda eller att shoppa produkterna på webben och sedan hämta dem från butiken. På så vis sparar man naturligtvis tid.
– Å andra sidan är det få som bara sköter inköpen på nätet. Många vill shoppa i butiken i lugn och ro under helgerna, men vardagsinköpen sköts på webben, säger försäljningschefen Mika Kakko på Kesko.
Näthandelns andel i dagligvaruhandeln är fortsättningsvis mindre än en halv procent, men tillväxten är kraftig. Näthandeln fördubblades förra året, och på Kesko räknar man med en likadan tillväxt i år. Optimismen bygger bland annat på att näthandeln som helhet hela tiden växer.
– När kunderna får erfarenheter av andra nätuppköp så blir tröskeln lägre att också köpa mat på webben, säger Mika Kakko.
Han säger att framförallt det första inköpet är kritiskt – det ska vara så lätt som möjligt för kunden att göra inköpen. För registrerade kunder är nätinköpen enkla på det viset att inköpslistorna sparas bland ens egna uppgifter.

Olika modeller testas

De stora butikskedjorna testar och försöker utveckla sätt att förverkliga nätuppköpen som gör det så lätt som möjligt för konsumenterna.
De två ledande kedjorna har nyligen gått i olika riktning: S-gruppens Prisma-butiker upphörde för en tid sedan med hemleveranserna och fokuserar på en modell där kunderna hämtar inköpen själva. Keskos Citymarket i sin tur har precis börjat testa inlett test med hemkörning.
S-gruppen har testat flera alternativa platser där kunderna kan hämta sina matvaror, till exempel boxar på flygplatsen eller i parkeringshallar. I huvudstadsregionen har också ett par kaféer lanserats som avhämtningsplatser.
Problemet med hemkörningen är dels att priset blir högre, dels ett annat problem är att en del kunder inte vill sitta hemma och vänta på att beställningen ska anlända. Då kan det vara lättare att själv bestämma när man avhämtar sin beställning.

Olika prisklasser

Priset på matinköp på Keskos och S-gruppens nätbutiker varierar också beroende på tidpunkten.
K-butikerna: Att själv hämta de beställda inköpen kostar 4,90. Men i vissa butiker är servicen gratis om de överstiger 100 euro. Hemkörningen kostar 9,90–14,90 beroende på plats och tidpunkt.
S-gruppen: Att själv hämta de beställda inköpen kostar från 2,90 till 6,90. Hemkörningen kostar 7,90–16,90 beroende på plats och tidpunkt.

ANDRA LÄSER