Så enkelt är det inte

Ofta finns det sådant i en asylansökan som den sökande antingen inte vill visa eller som han eller hon helt enkelt inte ens själv har tillgång till.

Jag ska undvika den typen av retorik som Karl-Mikael Grimm använder sig av (HBL 1.5). Det viktiga ämnet gagnas inte av ogrundade påståenden och antaganden.
Grimm påstår att ”Wager försvarar Migrationsverkets asylbeslut med att påpeka meddebattörernas brist på insyn i Migris verksamhet”. Det är att vrida på sanningen. Jag skrev i min debattartikel "Ta inte efter Sverige på en enda punkt" (HBL 9.4): ”Många välvilliga människor reagerar nästan enbart känslomässigt och har ingen aning om vilka uppgifter och vilken dokumentation myndigheterna har haft tillgång till och grundat sina beslut på.”
De handlingar som utomstående i vissa fall får tillgång till är de som den asylsökande själv har eller väljer att visa. Ofta finns det sådant i en asylansökan som den sökande antingen inte vill visa eller som han eller hon helt enkelt inte ens själv har tillgång till.
Grimm skriver vidare: ”Utrikesministeriet klassar flera av de områden som Migri klassar som trygga otrygga. Man kan utan större sakkunskap sluta sig till att ifall två myndigheter gör vitt skilda bedömningar angående tryggheten att vistas på samma geografiska område måste rimligtvis åtminstone den ena av dem ha fel.”
Nej, så enkelt är det inte. I Helsing Sanomats artikel (21.5.2016) "Turvapaikanhakijan voi palauttaa turvattomaan maahan, josta suomalaisia varoitellaan – tästä ristiriidassa on kyse" förklaras det hela enkelt och tydligt (här i sammandrag): ”Migrationsverket och Utrikesministeriet gör bedömningar av två olika saker. Migrationsverkets bedömningar rör personer som bor eller har bott i länderna, för vilka kulturen är bekant. De talar landets språk och avviker inte från majoritetsbefolkningen. UM:s reseråd riktar sig till finländska resenärer som inte känner till lokala förhållanden. Det är mot dem UM uppskattar säkerhetsriskerna. Migrationsverket påpekar att det riktas andra hot mot västerländska resenärer än mot lokalbefolkningen.”
Grimm bör avhålla sig från att ”anta” att det jag skriver har med politiska åsikter att göra. Jag är inte politiskt engagerad över huvud taget, jag har varit ombud åt asylsökande i 14 år och engagerad i asyl- och migrationsfrågor i över 20 år. Helt opolitiskt.

Merit Wager

Stockholm, Sverige

ANDRA LÄSER