Varför inte en fjärde vaccindos åt alla?

03.04.2022 17:17
Mer än tusen covidpatienter på sjukhus – fler än någonsin tidigare. Över femhundra coviddöda under den senast rapporterade fyraveckorsperioden av vilka hälften yngre än 82 år – även det fler än någonsin tidigare. Fler finländare har dött i omikron än av alla tidigare varianter. Omikron kan alltså inte jämföras med den vanliga influensan. Professorerna Ilkka Julkunen och Olli Vapalahti konstaterar i Ilta-Sanomat att de höga patient- och dödstalen förklaras av att skyddet från den andra och tredje sprutan avtar med tiden.
Vid en presskonferens för en dryg vecka sedan satte myndigheter sitt hopp till att våren skall komma och att viruset skulle visa sig vara säsongsbundet. Julkunen och Vapalahti framhåller att så inte alls behöver vara fallet. Covid har hittills inte visat sig vara säsongsbundet, tvärtom, förra sommaren ökade fallen i rask takt med deltavarianten och omikron smittar avsevärt lättare än den. Samtidigt som myndigheterna sätter sin tillit till väderguden finns det nära två miljoner doser på lager och ytterligare miljoner är på väg detta år – tillräckligt många för att alla i målgruppen över 18 år som behöver det skall kunna få sina doser.
Trots att behovet av att intensifiera vaccineringen av alla, inklusive att ge den fjärde sprutan 3-6 månader efter den tredje, har regeringen och hälsovårdsmyndigheterna endast tillåtit att den fjärde sprutan ges till personer över 82 år. I andra länder ges den fjärde sprutan till alla över 60 år eller till och med hela befolkningen. Det faktum att hälften av de coviddöda i Finland är under 82 år bryr sig myndigheterna inte om.
Varför, frågar man sig, har regeringen och hälsovårdsmyndigheterna denna strategi. Är det så att den offentliga hälsovårdssektorn helt enkelt har vuxit sig för stor och nu kraschat inför strejk och de nya välfärdsområdena och att beslutsfattarna därför inte vågar lita på att ett vaccinationsprogram skulle kunna genomföras?
När den offentliga sektorn inte kan genomföra ett vaccinationsprogram är det regeringens skyldighet att överlåta förverkligandet av vaccinationerna till den privata hälsovårdssektorns aktörer. Att vaccinet införskaffats genom offentlig EU-upphandling och att staten betalar för själva vaccineringen betyder inte att det måste vara en offentlig myndighet som utför själva arbetet – tvärtom – genom att köpa tjänsterna från den privata sektorn skickar regeringen ett klart budskap att många aktörer på hälsovårdssektorn är en tillgång som gagnar alla finländare.

Martin Sandelin,

Helsingfors

ANDRA LÄSER