15 miljarder portioner per år – så arbetar WFP

5 600 lastbilar, 30 fartyg och nästan 100 flygplan med mat.FN:s livsmedelsprogram (WFP) tilldelas 2020 års Nobels fredspris för sitt arbete för att utrota hungern. Vilka är de och hur jobbar organisationen?

WFP-medarbetare delar ut mat till utsatta människor i Sydsudan 2016.

Vad gör de?

Varje år stödjer WFP nästan 100 miljoner människor i över 80 länder världen över. Det handlar om livsmedelsassistans i nödsituationer, men även om ett kontinuerligt arbete för att stärka livsmedelssäkerheten och motståndskraften hos människor som lever i fattigdom och konflikter.
Dagligen levererar 5 600 lastbilar, 30 fartyg och nästan 100 flygplan livsmedel och annan hjälp till världens sårbara under WFP:s flagg. Totalt rör det sig om 15 miljarder portioner mat där en tallrik i genomsnitt kostar ungefär 50 cent.

Var finns de?

Två tredjedelar av WFP:s arbete sker i konfliktdrabbade länder, där sannolikheten att befolkningen lider av undernäring är tre gånger högre än i länder i fred.
Sedan starten 1961 – på uppmaning av USA:s dåvarande president Dwight Eisenhower – har den Rombaserade organisationens medarbetare hjälpt utsatta människor i merparten av världens konflikter. Några exempel är svältkatastrofen i Etiopien under 1980-talet, folkmordet i Rwanda 1994, tsunamin i Sydostasien 2004 och jordbävningen i Haiti 2010.
I fjol levererade WFP exempelvis mat till nästan sju miljoner människor i Kongo-Kinshasa. Den största akuta insatsen sker i Jemen, där 13 miljoner människor är beroende av WFP:s nödhjälp varje månad.

Arbetet under pandemin

Under covid-19-pandemin har antalet människor som går hungriga ökat stadigt världen över. Miljoner människor har förlorat sin inkomst och mat har blivit både dyrare och mer svårtillgänglig. Allra tydligast är det i Latinamerika, där antalet människor i behov av livsmedelsassistans har ökat trefalt.
WFP:s omfattande transportnät av personal och livsmedel har påverkats hårt av stängda gränser, inställda flygavgångar och nedstängd infrastruktur. I brist på traditionella transporter – och i områden utan fungerande infrastruktur – har WFP gjort sig känt för att leverera mat via helikopter, på elefantryggen eller med hjälp av kameler.

Världshungern

Trots att det internationella samfundet har förbundit sig till att avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition innan år 2030, har fortfarande en av nio människor i världen inte tillgång till tillräckligt med mat.
Enligt FN:s livsmedelsprogram (WFP) går runt 690 miljoner människor – var elfte människa på jorden – till sängs hungrig varje dag. Värst drabbade är de som lever i konfliktområden.
Coronapandemin riskerar enligt FN att kasta in ytterligare mellan 83 och 132 miljoner människor i hungersnöd.
Livsmedel och livsmedelsrelaterad assistans är avgörande för att långsiktigt utrota hunger och fattigdom.

ANDRA LÄSER