Kritiker oroliga för Säteriberget i Esbo: "Trivsel och grönområden försvinner"

Säteriberget i Alberga i Esbo ska i framtiden utvecklas till ett område med 700 nya bostäder, med tanke på snabbspårvägen spårjokern. Detaljplanen oroar ändå både beslutsfattare och boende.

På Befästningsvägen vid Säteriberget byggs spårjokern. Det nya bostadsområdet byggs på området som är på bildens vänstra sida.
När Esbo stadsfullmäktige sammanträder på måndag sker det för första gången under coronakrisen på distans. På måndagens möte ska fullmäktige ta ställning till detaljplanen för Säteriberget, som ligger söder om Alberga centrum, bredvid Ring I.
I detaljplanen finns planer på att bygga 20 höghus med över 700 bostäder. Spårjokern ska i framtiden köra genom området. Bostadshusen finns på fem minuters promenadavstånd från Befästningsvägens planerade hållplats.
Planen har väckt kritik – inte minst hos boende på området, som anser att bostadshusen på sju våningar inte passar ihop med den täta småhusbebyggelsen i området och de bostadshus på fyra våningar som till en stor del byggdes för tjugo år sedan. Det finns också en oro för att rekreationsområden försvinner.
Bland fullmäktigeledamöterna i Esbo är åsikterna om Säteribergets detaljplan kluvna.
– Jag tycker att byggbeståndet ser ganska bra ut i planen, men det är givetvis problematiskt att skogsområden försvinner. Ur ett större perspektiv är det inte alls bra att naturområden och rekreationsområden måste ge plats för bostadsbyggandet. Esbo får inte bli en stad där byggandet och tillväxten sker på miljöns bekostnad, säger fullmäktigeledamoten Mikki Kauste (De gröna).
Han får medhåll av SFP:s fullmäktigeledamot Fred Granberg.
– Förslaget till detaljplanen är en kompromiss, det har förekommit ännu häftigare förslag. Jag har full förståelse för dem som är kritiska till planen. En klen tröst är att de som bor på Säteriberget inte är de enda som lider av precis just detta fenomen. Staden satsar lite väl hänsynslöst på snabba klipp, på trivselns bekostnad, säger Granberg.
Säteribergets bostadsområde byggdes för 20 år sedan.

Nöjd med planen

Samlingspartiets fullmäktigeledamot Kai Lintunen är bosatt i Alberga. Han är nöjd med planen som han anser vara en del av Albergas utveckling som stöder sig på spårjokerns trafik.
– Vi har försökt beakta att området är speciellt och att man samtidigt skyddar det bostadsområde som redan finns. Det har inte varit en lätt uppgift, men jag tycker att vi lyckats bra. Efter byggandet av höghusen blir det fortfarande en stor mängd grönområden kvar. Säteriberget är ett centralt område i Alberga som omges av Ring I, Åboleden och senare också spårjokern, säger Lintunen.
Han påpekar att byggvolymen har minskats kraftigt mot småhusområdet och rekreationsområden. På ett allmännare plan säger Lintunen att stadsplaneringen i Esbo inte är en lätt uppgift. Staden är den kraftigast växande i Finland.
– Esbo har av tradition ett stort småhusbestånd och det är stadens styrka. Det ska beaktas i stadsplaneringen, men det finns ju också de som inte har någon som helst förståelse för att småhus behövs. Balansgången mellan planering av höghusområden och bostadsområden för småhus är ingen lätt uppgift. Också ekonomiska intressen spelar en stor roll, säger Lintunen.

ANDRA LÄSER