Pensionsskyddscentralen: Kvinnor oroar sig oftare för pensionen

En undersökning visar att fyra av fem kvinnor oroar sig för pensionärers ekonomi. Bland männen är motsvarande siffra två av tre.

Sju av tio finländare anser att pensionssystemet är pålitligt, uppger Pensionsskyddscentralen.
07.01.2021 09:15 UPPDATERAD 07.01.2021 09:16
Tre av fyra finländare är bekymrade över hur pensionärer med låga inkomster klarar sig ekonomiskt. Det framkommer i en undersökning utförd av Pensionsskyddscentralen.
Undersökningen visar att kvinnor oroar sig oftare än män.
"Bland kvinnorna oroar sig fyra av fem för ekonomin, bland männen bara två av tre. Skillnaden mellan könen är tydlig", säger Liisa-Maria Palomäki, specialforskare vid Pensionsskyddscentralen, i ett pressmeddelande.
Enligt Palomäki kan resultatet hänga ihop med att kvinnornas pensioner i genomsnitt är lägre eftersom kvinnor ofta har haft mindre förvärvsinkomster.
"Tanken på att man själv som pensionär hamnar i en svagare inkomstställning kan reflekteras i kvinnornas mer allmänna oro för inkomstskillnader mellan pensionärer och hur pensionärer med låga inkomster klarar sig."

Tillit till pensionssystemet

Sju av tio finländare anser ändå att pensionssystemet är pålitligt. Speciellt vanligt är den höga tilliten bland äldre, personer i parförhållanden, högutbildade och personer som upplever sin hälsa som god.
Palomäki framhåller ändå att det finns vissa motstridigheter i finländarnas tilltro till systemet.
"Fastän majoriteten litar på pensionssystemet, anser endast var fjärde att pensionssystemet är rättvist eller klart", säger hon.
Pensionsskyddscentralens enkät besvarades av drygt 1 700 finländare i åldern 25–67. Undersökningen utfördes mellan september och december 2019.

ANDRA LÄSER