Betjäningen på svenska har inte blivit bättre

Bästa medlem i social-hälsovårdsnämnden i Esbo, Gustav Båsk (SFP), jag har inte märkt någon förbättring i tidsbeställningen till hälsovården i Esbo. Samma mekaniska stämma uppmanar en att trycka 1, 2 eller 3 för språkval såsom tidigare men med litet mera inledande text på finska för nätkontakt.

24.04.2018 05:50
Vi som tillhör Hagalunds hälsocentral får sitta och lyssna till hela bandet över Esbo stadshälsocentralers namnlista innan vi vet vilket gruppnummer vi skall trycka. Det behövdes inte tidigare då telefonnumret angav direkt hälsocentralen.
De många olika nummertryckningarna är för oss seniorer i sig redan ett problem, men den svenska språkservicen är ett mycket större problem. Den lovade uppringningen på svenska påbörjas i regel alltid på finska av den fysiska uppringaren, varför är det så?
Bästa Gustav Båsk, jag tror att språkkunskapen i svensk service inom hälsovården i Esbo är mycket sämre än ni politiker i Esbo nu vill tro eller kännas vid. Min egen senaste erfarenhet är för en vecka sedan. Den betjänande hälsovårdaren klarade inte av att mata in mitt personsignum i datasystemet då jag uppgav det på svenska, måste byta till finska. I dylika fall hjälper inga tryck på nr 2.
Ni politiker i hälsovårdsnämnden har en mycket större arbetsuppgift framför er än vad ni tror. Det gäller Gustav Båsk, att få ordning på det du påstår i ditt inlägg (HBL 21.4) att redan har skett, nämligen att bli betjänad på svenska. Det har kunderna inte upptäckt. Då detta är i ordning tror jag statistiken också förbättras, som du efterlyste.
Enda förbättringen jag noterat i år inom Esbo hälsovård är att "telefonmaskinen" vaknar tidigare och tar emot uppringningsbeställningar redan från klockan 7 ända till klockan 18.

Stig-Olof Jensen

Esbo

ANDRA LÄSER