Vårdstuderande vid Arcada har bemötts osakligt under praktiken på grund av bristande kunskaper i finska

Blivande sjukskötare vid Arcada vittnar om att de blivit dåligt bemötta på vissa HUS-avdelningar när de inte har pratat flytande finska.

Nathalie Wikström (t.v.) avbröt praktiken då en månad fortfarande återstod. – Jag konstaterade att jag inte kunde stanna kvar, säger den blivande sjuksköterskan, här tillsammans med Johanna Helminen.
Anna Korkmananna.korkman@hbl.fi
25.05.2023 05:00 UPPDATERAD 25.05.2023 08:02
Hur man ska locka vårdpersonal och nyutexaminerade vårdanställda är en brännande utmaning inom HUS-sammanslutningen som ansvarar för den specialiserade sjukvården i Nyland. Bristen på vårdpersonal är alarmerande och tusentals personer köar till icke brådskande operationer i södra Finland.
Samtidigt berättar svenskspråkiga vårdstuderande för HBL att de blivit avskräckta från att börja jobba i HUS. 
Detta på grund av hur de blivit bemötta av personalen på vissa HUS-avdelningar när de inte har pratat flytande finska under sina praktikperioder.

ANDRA LÄSER