Coronaproffsens löner oförändrade – ingen inkomstökning för Mika Salminen

Tjänstemän som Mika Salminen har blivit rikskändisar det senaste året, men det avspeglas inte i lönen.

Mika Salminen blev rikskändis våren 2020.
10.11.2021 11:15 UPPDATERAD 10.11.2021 14:08
Under coronapandemin har många tidigare okända tjänstemän och läkare fått en plats i allmänhetens medvetande. Kanske mest synlighet har Mika Salminen, hälsosäkerhetschef på Institutet för hälsa och välfärd (THL), fått.
Men Salminens inkomst har inte påverkats nämnvärt av kändisskapet. Han tjänade drygt 103 000 euro under 2020, vilket är några tusenlappar mer än året innan.
Institutets generaldirektör Markku Tervahauta tjänade 140 000 euro, medan den frekvent citerade vaccinexperten Hanna Nohynek deklarerar en förvärvsinkomst på 97 000.
På lokal nivå har sjukvårdsdistriktens läkare varit coronastrategins ansikte utåt. I Helsingfors och Nyland är det framför allt HUS infektionsöverläkare Asko Järvinen som synts i pressen. Han tjänade 153 000 euro i förvärvsinkomst under det gångna året.
Ledande överläkare Markku Mäkijärvi, som tog över vd-skapet för HUS då Juha Tuominen avgick på grund av sjukdom i augusti i år, tjänade 191 000 euro. Tuominen skattade för en förvärvsinkomst på 212 000 euro.
Diagnostikdirektör Lasse Lehtonen skattade för en förvärvsinkomst på 195 000 euro.
Social- och hälsovårdsministeriet har representerats av bland annat kanslichef Kirsi Varhila under de digitala presskonferenserna. Hon tjänade 145 000 euro, en ökning med ungefär fem tusen. Kollegan Liisa-Maria Voipio-Pulkki, ministeriets strategidirektör, höjde sina inkomster från 140 000 euro till 190 000 euro.
Kirsi Varhila, kanslichef på Social- och hälsovårdsministeriet.

Privata vårdbolag höjer lönerna

Coronapandemin har haft en tudelad effekt på de privata vårdbolagen, visar årsredovisningarna. Till exempel drabbades Terveystalo negativt av att finländarna mer sällan sökte vård under fjolåret, men det vägdes under slutet av året upp av ökad testning.
Börsnoterade Terveystalo fick en ny vd, Ville Iho, vid årsskiftet 2019–2020. Han tjänade totalt 355 000 euro under fjolåret.
Det är avsevärt lägre än vad den onoterade konkurrenten Mehiläinens vd Janne-Olli Järvenpää tjänade. Han hade årsinkomster på 710 000 euro, en ökning från 560 000 året innan. Mehiläinens omsättning steg under 2020 jämfört med året innan.
Vårdbolaget Pihlajalinnas vd Joni Aaltonen tjänade också klart mer, 410 000 euro jämfört med 270 000 euro året innan. Börsnoterade Pihlajalinna redovisade lika hög vinst 2020 som 2019.

Rättelse 14.07: Tidigare stod det felaktigt att Mika Salminen var läkare. Titeln har nu korrigerats.

ANDRA LÄSER